ÖZGEÇMİŞ

27 Eylül 1979 Tarihinde Bursa ili, İnegöl ilçesi, Gündüzlü (Muzal) Köyü’nde dünyaya geldi. 1990 yılında Gündüzlü Köyü İlkokulu’ndan; 1993 yılında İnegöl Sinanbey Ortaokulu’ndan; 1996 yılında İnegöl Ticaret Meslek Lisesi’nden; 2000 yılında İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Adalet Meslek Yüksekokulu’ndan; 2004 yılında Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.

2008 yılında Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hukuk Anabilim Dalı, Kamu Hukuku Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı’nı, “Anayasa Yargısının Meşruluğu Sorunu Işığında Türk Anayasa Mahkemesi” adlı yüksek lisans teziyle; 2013 yılında İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Anabilim Dalı Doktora Programı’nı “Anayasa Yargısının Sınırları Sorunu” adlı doktora teziyle tamamladı.

2007-2009 ve 2012-2014 yılları arasında Atatürk Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü, Anayasa Hukuku Anabilim Dalı’nda; 2009-2012 yılları arasında İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü, Anayasa Hukuku Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak görev yaptı. 18 Ağustos 2014 tarihinde Sakarya Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü, Anayasa Hukuku Anabilim Dalı’na Yardımcı Doçent Doktor unvanıyla Öğretim Üyesi olarak atandı. 22 Şubat 2018 tarih ve 7100 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 6 Mart 2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle, akademik unvanı “Doktor Öğretim Üyesi” olarak değişti. 26 Aralık 2018 tarihinde Anadolu Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü, Anayasa Hukuku Anabilim Dalı’na Doktor Öğretim Üyesi unvanıyla Öğretim Üyesi olarak atandı. 22 Eylül 2020 tarihinde anılan görevinden istifa eden Ferhat USLU, 25 Eylül 2020 tarihinde Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü, Anayasa Hukuku Anabilim Dalı’nda Doktor Öğretim Üyesi unvanıyla çalışmaya başladı.

Mayıs-Ağustos 2016 tarihleri arasında Harvard Law School’da (ABD-Boston-Massachusetts) bilimsel araştırmalarda bulunan Ferhat USLU’nun verdiği lisans düzeyindeki dersler şunlardır: Hukuka Giriş, Hukukun Temel Kavramları, Anayasa Hukuku Genel Esaslar, Anayasa Hukuku I, Türk Anayasa Hukuku, Anayasa Hukuku II, Anayasa Yargısı, Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru, Anayasa Şikâyeti, Siyasi Partiler Hukuku, Siyasi Tarih, İnsan Hakları Hukuku, Genel Kamu Hukuku, Sosyal Sorumluluk Projeleri ve Spor Hukuku. Yazarın yüksek lisans programlarında verdiği dersler şunlardır: Anayasa Yargısının Sınırları Sorunu I, Anayasa Yargısının Sınırları Sorunu II, Anayasa Yargısı, Seminer, Karşılaştırmalı Hükûmet Sistemleri, İnsan Hakları ve Uluslararası Alanda Korunması. Yazarın doktora programlarında verdiği dersler şunlardır: 1982 Anayasası ve Hükûmet Sistemleri, Parti İçi Demokrasi I, Parti İçi Demokrasi II, Parlamento Hukuku, Hükûmet Sistemleri..

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU KİŞİSEL SAYFASI

https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/AkademisyenGorevOgrenimBilgileri?islem=direct&authorId=CF5856AA3C972478

FİLİZ KİTABEVİ KİŞİSEL SAYFASI

https://www.filizkitabevi.com/index.php?p=Products&q_field_active=0&ctg_id=&q=ferhat+uslu&search=&q_field=

ÖĞRENİM DURUMU

Derece Alan Lise/Yüksekokul/Fakülte/Enstitü/Üniversite Yıl
İlköğretim —————- İnegöl Gündüzlü Köyü İlkokulu 1985-1990
Ortaöğretim —————- İnegöl Sinanbey Ortaokulu 1990-1993
Lise Muhasebe İnegöl Ticaret Meslek Lisesi 1993-1996
Lisans Tarih Tarih Bölümü/Edebiyat Fakültesi/İstanbul Üniversitesi 1997-1998
Önlisans Adalet Adalet Meslek Yüksekokulu/İstanbul Üniversitesi 1998-2000
Lisans Hukuk Hukuk Fakültesi/Marmara Üniversitesi 2000-2004
Yüksek Lisans Kamu Hukuku Sosyal Bilimler Enstitüsü/Marmara Üniversitesi 2005-2008
Doktora Kamu Hukuku Sosyal Bilimler Enstitüsü/İstanbul Üniversitesi 2008-2013

AKADEMİK GÖREVLER

Görev Unvanı Görev Yeri Görev Yılları
Arş. Gör. Atatürk Üniversitesi/Hukuk Fakültesi/Kamu Hukuku Bölümü/Anayasa Hukuku Anabilim Dalı 2007-2009
Arş. Gör. İstanbul Üniversitesi / Hukuk Fakültesi/Kamu Hukuku Bölümü/Anayasa Hukuku Anabilim Dalı 2009-2012
Arş. Gör. Atatürk Üniversitesi/Hukuk Fakültesi/Kamu Hukuku Bölümü /Anayasa Hukuku Anabilim Dalı 2012-2013
Arş. Gör. Dr. Atatürk Üniversitesi/Hukuk Fakültesi/Kamu Hukuku Bölümü/Anayasa Hukuku Anabilim Dalı 2013-2014
Yrd. Doç. Dr. Sakarya Üniversitesi/Hukuk Fakültesi/Kamu Hukuku Bölümü/Anayasa Hukuku Anabilim Dalı 2014-2018
Dr. Öğr. Üyesi Sakarya Üniversitesi/Hukuk Fakültesi/Kamu Hukuku Bölümü/Anayasa Hukuku Anabilim Dalı 2018-2018
Dr. Öğr. Üyesi Anadolu Üniversitesi/Hukuk Fakültesi/Kamu Hukuku Bölümü/Anayasa Hukuku Anabilim Dalı 2018-2020
Dr. Öğr. Üyesi Hasan Kalyoncu Üniversitesi/Hukuk Fakültesi/Kamu Hukuku Bölümü/Anayasa Hukuku Anabilim Dalı 2020-Devam Ediyor

İDARİ GÖREVLER

Görevi Görev Yılları
Sakarya Üniversitesi/Hukuk Fakültesi/Kamu Hukuku Bölümü Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı 2014-2018
Sakarya Üniversitesi /Hukuk Fakültesi/Kamu Hukuku Bölümü Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı 2015-2018
Sakarya Üniversitesi/Hukuk Fakültesi/Fakülte Kurulu Üyeliği 2015-2017
Sakarya Üniversitesi/Hukuk Fakültesi/Kamu Hukuku Bölüm Başkan Yardımcılığı 2016-2016
Sakarya Üniversitesi/Hukuk Fakültesi/Kamu Hukuku Bölümü/İnsan Hakları Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı 2017-2018
Sakarya Üniversitesi/Hukuk Fakültesi/Kamu Hukuku Bölümü Hukuk Tarihi Anabilim Dalı Başkanlığı 2018-2018
Anadolu Üniversitesi/Hukuk Fakültesi/Dekan Yardımcılığı 2019-2020
Anadolu Üniversitesi/Hukuk Fakültesi/Kamu Hukuku Bölümü/İnsan Hakları Anabilim Dalı Başkanlığı 2019-2020
Anadolu Üniversitesi/Hukuk Fakültesi/Kamu Hukuku Bölümü/Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı 2020-2020
Anadolu Üniversitesi/Açıköğretim Fakültesi/Adalet Önlisans Programı/Akademik Koordinatör Yardımcılığı 2019-2020
Hasan Kalyoncu Üniversitesi/Hukuk Fakültesi/Dekan Yardımcılığı 2020-Devam Ediyor
Hasan Kalyoncu Üniversitesi/Lisansüstü Eğitim Enstitüsü/Yönetim Kurulu Üyeliği 2021-Devam Ediyor
Hasan Kalyoncu Üniversitesi/Rektörlük/Hukuk Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü 2021-2021
Hasan Kalyoncu Üniversitesi/Rektörlük/Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Üyeliği 2021-Devam Ediyor

DİĞER GÖREVLER

Sakarya/Erenler İlçe İnsan Hakları Kurulu Üyeliği 2017-2018
İstanbul Barosu Üyeliği 2006-2020
Hukukçular Derneği Üyeliği 2016-Devam Ediyor
İstanbul 2 Nolu Barosu Üyeliği 2020-Devam Ediyor
Gaziantep İl İnsan Hakları Kurulu Üyeliği 2022-Devam Ediyor

LİSANS PROGRAMLARINDA VERİLEN DERSLER

Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Dersin Verildi Kurum Haftalık Saati
2014-2015 Güz Anayasa Hukuku Genel Esaslar (Zorunlu) Sakarya Üniversitesi/ Hukuk Fakültesi 4 (Teorik)
2014-2015 Güz Anayasa Hukuku (Zorunlu) Sakarya Üniversitesi/ İktisadi İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 3 (Teorik)
2014-2015 Güz Genel Kamu Hukuku
(Zorunlu)
Sakarya Üniversitesi/ Hukuk Fakültesi 3 (Teorik)
2014-2015 Bahar Türk Anayasa Hukuku
(Zorunlu)
Sakarya Üniversitesi/ Hukuk Fakültesi 4 (Teorik)
2014-2015 Bahar Anayasa Yargısı (Seçimlik) Sakarya Üniversitesi/ Hukuk Fakültesi 2 (Teorik)
2015-2016 Güz Anayasa Hukuku Genel Esaslar (Zorunlu) Sakarya Üniversitesi/ Hukuk Fakültesi 4 (Teorik)
2015-2016 Güz İnsan Hakları Hukuku
(Zorunlu)
Sakarya Üniversitesi/ Hukuk Fakültesi 3 (Teorik)
2015-2016 Güz Anayasa Yargısı (Seçimlik) Sakarya Üniversitesi/ Hukuk Fakültesi 2 (Teorik)
2015-2016 Güz Hukuka Giriş (Zorunlu) Sakarya Üniversitesi/ İşletme Fakültesi/ İşletme Bölümü 3 (Teorik)
2015-2016 Bahar Türk Anayasa Hukuku
(Zorunlu)
Sakarya Üniversitesi/ Hukuk Fakültesi 4 (Teorik)
2015-2016 Bahar Genel Kamu Hukuku (Zorunlu) Sakarya Üniversitesi/ Hukuk Fakültesi 3 (Teorik)
2015-2016 Bahar Spor Hukuku (Seçimlik) Sakarya Üniversitesi/ Hukuk Fakültesi 2 (Teorik)
2015-2016 Bahar Spor Hukuku (Zorunlu) Sakarya Üniversitesi/ Spor Bilimleri Fakültesi/Spor Yöneticiliği Bölümü 4 (Teorik)
2015-2016 Bahar Siyasi Partiler Hukuku (Seçimlik) Sakarya Üniversitesi/ Hukuk Fakültesi 2 (Teorik)
2016-2017 Güz Anayasa Hukuku Genel Esaslar (Zorunlu) Sakarya Üniversitesi/ Hukuk Fakültesi 4 (Teorik)
2016-2017 Güz İnsan Hakları Hukuku (Zorunlu) Sakarya Üniversitesi/ Hukuk Fakültesi 4 (Teorik)
2016-2017 Güz Anayasa Yargısı (Seçimlik) Sakarya Üniversitesi/ Hukuk Fakültesi 2 (Teorik)
2016-2017 Güz Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru (Seçimlik) Sakarya Üniversitesi/ Hukuk Fakültesi 2 (Teorik)
2016-2017 Güz Hukuka Giriş (Zorunlu) Sakarya Üniversitesi/ İşletme Fakültesi/ İşletme Bölümü 3 (Teorik)
2016-2017 Bahar Türk Anayasa Hukuku (Zorunlu) Sakarya Üniversitesi/ Hukuk Fakültesi 4 (Teorik)
2016-2017 Bahar Genel Kamu Hukuku (Zorunlu) Sakarya Üniversitesi/ Hukuk Fakültesi 3 (Teorik)
2016-2017 Bahar Spor Hukuku (Zorunlu) Sakarya Üniversitesi/ Spor Bilimleri Fakültesi/ Spor Yöneticiliği Bölümü 4 (Teorik)
2016-2017 Bahar Hukuka Giriş (Zorunlu) Sakarya Üniversitesi/ Fen-Edebiyat Fakültesi/ Sosyoloji Bölümü 3 (Teorik)
2016-2017 Bahar Hukukun Temel Kavramları
(Zorunlu)
Sakarya Üniversitesi/ Fen-Edebiyat Fakültesi/ Sosyal Hizmet Bölümü 3 (Teorik)
2016-2017 Yaz Anayasa Hukuku Genel Esaslar (Zorunlu) Sakarya Üniversitesi/ Hukuk Fakültesi 4 (Teorik)
2016-2017 Yaz Türk Anayasa Hukuku (Zorunlu) Sakarya Üniversitesi/ Hukuk Fakültesi 4 (Teorik)
2016-2017 Yaz İnsan Hakları Hukuku
(Zorunlu)
Sakarya Üniversitesi/ Hukuk Fakültesi 4 (Teorik)
2017-2018 Güz Anayasa Hukuku Genel Esaslar (Zorunlu) Sakarya Üniversitesi/ Hukuk Fakültesi 5 (Teorik)
2017-2018 Güz İnsan Hakları Hukuku (Zorunlu) Sakarya Üniversitesi/ Hukuk Fakültesi 4 (Teorik)
2017-2018 Güz Anayasa Yargısı (Seçimlik) Sakarya Üniversitesi/ Hukuk Fakültesi 2 (Teorik)
2017-2018 Güz Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru (Seçimlik) Sakarya Üniversitesi/ Hukuk Fakültesi 2 (Teorik)
2017-2018 Güz Hukuka Giriş (Zorunlu) Sakarya Üniversitesi/ İşletme Fakültesi/ İşletme Bölümü 3 (Teorik)
2017-2018 Bahar Türk Anayasa Hukuku
(Zorunlu)
Sakarya Üniversitesi/ Hukuk Fakültesi 5 (Teorik)
2017-2018 Bahar Genel Kamu Hukuku
(Zorunlu)
Sakarya Üniversitesi/ Hukuk Fakültesi 4 (Teorik)
2017-2018 Bahar Siyasi Partiler Hukuku
(Seçimlik)
Sakarya Üniversitesi/ Hukuk Fakültesi 2 (Teorik)
2017-2018 Bahar Hukuka Giriş (Zorunlu) Sakarya Üniversitesi/ Fen-Edebiyat Fakültesi/ Sosyoloji Bölümü 2 (Teorik)
2017-2018 Yaz Anayasa Hukuku Genel Esaslar (Zorunlu) Sakarya Üniversitesi/ Hukuk Fakültesi 5 (Teorik)
2017-2018 Yaz Türk Anayasa Hukuku (Zorunlu) Sakarya Üniversitesi/ Hukuk Fakültesi 5 (Teorik)
2018-2019 Güz Anayasa Hukuku Genel Esaslar (Zorunlu) Sakarya Üniversitesi/ Hukuk Fakültesi 5 (Teorik)
2018-2019 Güz Anayasa Yargısı (Seçimlik) Sakarya Üniversitesi/ Hukuk Fakültesi 2 (Teorik)
2018-2019 Güz Hukuka Giriş (Zorunlu) Sakarya Üniversitesi/ Fen-Edebiyat Fakültesi/ Sosyoloji Bölümü 2 (Teorik)
2018-2019 Güz İnsan Hakları Hukuku (Seçimlik) Sakarya Üniversitesi/ Üniversite Ortak Seçimlik Ders 2 (Teorik)
2018-2019 Bahar Anayasa Hukuku II (Zorunlu) Anadolu Üniversitesi/ Hukuk Fakültesi 4 (Teorik)
2018-2019 Bahar Anayasa Hukuku (Zorunlu) Anadolu Üniversitesi/ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye Bölümü 2 (Teorik)
2018-2019 Yaz Anayasa Hukuku I (Zorunlu) Anadolu Üniversitesi/ Hukuk Fakültesi 4 (Teorik)
2018-2019 Yaz Anayasa Hukuku II (Zorunlu) Anadolu Üniversitesi/ Hukuk Fakültesi 4 (Teorik)
2018-2019 Yaz Anayasa Yargısı (Seçimlik) Anadolu Üniversitesi/ Hukuk Fakültesi 2 (Teorik)
2019-2020 Güz Anayasa Yargısı (Seçimlik) Anadolu Üniversitesi/ Hukuk Fakültesi 2 (Teorik)
2019-2020 Yıllık Anayasa Hukuku (Zorunlu) Anadolu Üniversitesi/ Hukuk Fakültesi 4 (Teorik)
2020-2021 Güz Anayasa Şikayeti (Seçimlik) Hasan Kalyoncu Üniversitesi/ Hukuk Fakültesi 2 (Teorik)
2020-2021 Güz Anayasa Hukuku I (Zorunlu) Hasan Kalyoncu Üniversitesi/ Hukuk Fakültesi 4 (Teorik)
2020-2021 Bahar Siyasi Tarih
(Seçimlik)
Hasan Kalyoncu Üniversitesi/ Hukuk Fakültesi 2 (Teorik)
2020-2021 Bahar Anayasa Hukuku II (Zorunlu) Hasan Kalyoncu Üniversitesi/ Hukuk Fakültesi 4 (Teorik)
2020-2021 Yaz Anayasa Hukuku I (Zorunlu) Hasan Kalyoncu Üniversitesi/ Hukuk Fakültesi 2 (Teorik)
2020-2021 Yaz Anayasa Hukuku II (Zorunlu) Hasan Kalyoncu Üniversitesi/ Hukuk Fakültesi 4 (Teorik)
2021-2022 Güz Genel Kamu Hukuku I (Zorunlu) Hasan Kalyoncu Üniversitesi/ Hukuk Fakültesi 2 (Teorik)
2021-2022  Güz Anayasa Hukuku I (Zorunlu) Hasan Kalyoncu Üniversitesi/ Hukuk Fakültesi 4 (Teorik)
2021-2022 Bahar Genel Kamu Hukuku II (Zorunlu) Hasan Kalyoncu Üniversitesi/ Hukuk Fakültesi 2 (Teorik)
2021-2022 Bahar Anayasa Hukuku II (Zorunlu) Hasan Kalyoncu Üniversitesi/ Hukuk Fakültesi 4 (Teorik)

YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINDA VERİLEN DERSLER

Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Dersin Verildi Kurum Haftalık Saati
2019-2020 Bahar Anayasa Yargısının Sınırları Sorunu II Anadolu Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Hukuku Anabilim Dalı/Yüksek Lisans Programı 3 (Teorik)
2019-2020 Bahar Seminer Anadolu Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Hukuku Anabilim Dalı/Yüksek Lisans Programı 3 (Teorik)
2020-2021 Güz Anayasa Yargısı Hasan Kalyoncu Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Hukuku Anabilim Dalı/Yüksek Lisans Programı 3 (Teorik)
2020-2021 Bahar Karşılaştırmalı Hükümet Sistemleri Hasan Kalyoncu Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Hukuku Anabilim Dalı/Yüksek Lisans Programı 3 (Teorik)
2021-2022 Güz Karşılaştırmalı Hükûmet Sistemleri Hasan Kalyoncu Üniversitesi/ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü/Kamu Hukuku Anabilim Dalı/Yüksek Lisans Programı 3 (Teorik)
2021-2022 Bahar İnsan Hakları ve Uluslararası Alanda Korunması Hasan Kalyoncu Üniversitesi/ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü/Kamu Hukuku Anabilim Dalı/Yüksek Lisans Programı 3 (Teorik)

DOKTORA PROGRAMLARINDA VERİLEN DERSLER

Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Dersin Verildi Kurum Haftalık Saati
2019-2020 Güz Parti İçi Demokrasi I Anadolu Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Hukuku Anabilim Dalı/Doktora Programı 3 (Teorik)
2019-2020 Güz Parti İçi Demokrasi II Anadolu Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Hukuku Anabilim Dalı/Doktora Programı 3 (Teorik)
2020-2021 Güz Parlamento Hukuku Hasan Kalyoncu Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Hukuku Anabilim Dalı/Doktora Programı 3 (Teorik)
2020-2021 Bahar 1982 Anayasası ve Hükümet Sistemleri Hasan Kalyoncu Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Hukuku Anabilim Dalı/Doktora Programı 3 (Teorik)
2021-2022 Güz  Hükümet Sistemleri Hasan Kalyoncu Üniversitesi/ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü/Kamu Hukuku Anabilim Dalı/Doktora Programı 3 (Teorik)

DANIŞMANLIK YAPILAN YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

YIL

ÜNİVERSİTE /ENSTİTÜ/ANABİLİM DALI YAZAR

TEZ ADI

2022

Hasan Kalyonu Üniversitesi /Lisansüstü Eğitim Enstitüsü/Kamu Hukuku Anabilim Dalı

Özge KAPLAN

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Vergi Yargılamasında Adil Yargılanma Hakkı

2022

Hasan Kalyonu Üniversitesi /Lisansüstü Eğitim Enstitüsü/Kamu Hukuku Anabilim Dalı

Mehmet Metin BUDAK

Pozitif Ayrımcılık İlkesi Işığında Engelli İstihdamı ve Engellilerin Hakları

YURTDIŞI DENEYİM

 1. Mayıs-Ağustos 2016 tarihleri arasında Harvard Law School’da (Amerika Birleşik Devletleri-Boston-Massachusetts) bilimsel araştırma.

ÖDÜLLER

 1. Award of 2016 (Research Award), International Conference of Strategic Research in Social Science and Education, Strategic Researches Academy, 2016. 14-16 Ekim 2016 tarihinde Antalya’da Süleyman Demirel Üniversitesi ile Klaipeda State University işbirliğiyle düzenlenen International Conference of Strategic Research in Social Science and Education’da sunulan “Türkiye’nin Hükûmet Sistemi Üzerine” adlı bildiri için hukuk alanında verilen ödül.
 2. Mehmet Yavuz Hukuk ve Adalet Vakfı tarafından 2005 yılında düzenlenen “Etkin Bir Yargı İçin Çözüm Önerileri” adlı yarışmada, “Birinci Erk: Yargı” adlı eser ile üçüncülük ödülü. Mehmet Yavuz Hukuk ve Adalet Vakfı Yönetim Kurulu’nun 21.02.2005 tarihli kararıyla.

YAZARIN AKADEMİK ÇALIŞMALARI

ULUSAL VE ULUSLARARASI YAYINEVLERİ TARAFINDAN YAYIMLANAN KİTAPLAR

 1. USLU, Ferhat: Türkiye’de Hükûmet Sistemi Tartışmaları ve Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sisteminde Yasama ve Yürütme Organları Arasındaki İlişkiler, 1. Baskı, Filiz Kitabevi, İstanbul, 31 Mart 2022, ISBN: 978-975-368-735-5, Sayfa Sayısı: XXX + 878. https://www.filizkitabevi.com/turkiye-de-hukumet-sistemi-tartismalari-ve-cumhurbaskanligi-hukumet-sisteminde-yasama-ve-yurutme-organlari-arasindaki-iliskiler
 2. USLU, Ferhat: Bütün Konularıyla Anayasa Yargısı Dersleri, Güncellenmiş ve Yenilenmiş 4. Baskı, Filiz Kitabevi, İstanbul, 9 Kasım 2021, ISBN: 978-975-368-686-0, Sayfa Sayısı: XXIV + 1016. https://www.filizkitabevi.com/butun-konulariyla-anayasa-yargisi-dersleri-1?fbclid=IwAR2kmZkGFmufhufEGkiE8uDGU811lonscI1aOMJSkutBv4aD-a2aH73JGuU
 3. USLU, Ferhat: Anayasa Yargısı, Gözden Geçirilmiş ve Güncellenmiş 3. Baskı, Filiz Kitabevi, İstanbul, 9 Kasım 2021, ISBN: 978-975-368-685-3, Sayfa Sayısı: XXII + 754. https://www.filizkitabevi.com/anayasa-yargisi?fbclid=IwAR3hFrGFkIU1Y1nXv6A1A6sV4Oa4f600edX0Ji7Fvpe1OL8u5u9ckT3RHGo
 4. USLU, Ferhat: Anayasa Yargısının Sınırları Sorunu, Gözden Geçirilmiş ve Güncellenmiş 4. Baskı, Filiz Kitabevi, İstanbul, 9 Kasım 2021, ISBN: 978-975-368-687-7, Sayfa Sayısı: XX + 910. https://www.filizkitabevi.com/anayasa-yargisinin-sinirlari-sorunu?fbclid=IwAR2zH4Kr95llz1tgFvB93m4noarj0zdTkuDg27iaRLnRrMT9KBW-cBKJmps
 5. USLU, Ferhat: Anayasa Hukuku, Gözden Geçirilmiş ve Güncellenmiş 3. Baskı, Filiz Kitabevi, İstanbul, 11 Ekim 2021, ISBN: 978-975-368-678-5, Sayfa Sayısı: XXXII + 1178. https://www.filizkitabevi.com/on-siparis-anayasa-hukuku
 6. USLU, Ferhat: Anayasa Hukuku Uygulamaları, Gözden Geçirilmiş ve Güncellenmiş 4. Baskı, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1 Ekim 2021, ISBN: 978-975-368-677-8, Sayfa Sayısı: XXIV + 1176. https://www.filizkitabevi.com/on-siparis-anayasa-hukuku-uygulamalari
 7. USLU, Ferhat: Anayasa Hukuku, Güncellenmiş ve Yenilenmiş 2. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, 24 Ağustos 2020, ISBN: 978-625-7802-16-1, Sayfa Sayısı: XXIV + 1162. https://www.adaletyayinevi.com.tr/cumhurbaskanligi-hukumet-sistemine-gore-anayasa-hukuku-9786257802161?search=ferhat%20uslu&limit=100
 8. USLU, Ferhat: Anayasa Hukuku Uygulamaları, Güncellenmiş ve Yenilenmiş 3. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, 24 Ağustos 2020, ISBN: 978-625-7802-15-4, Sayfa Sayısı: XVI + 1002. https://www.adaletyayinevi.com.tr/cumhurbaskanligi-hukumet-sistemine-gore-anayasa-hukuku-uygulamalari-9786257802154?search=ferhat%20uslu&limit=100
 9. USLU, Ferhat: Türk Anayasa Hukuku, Gözden Geçirilmiş 3. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, 24 Ağustos 2020, ISBN: 978-625-7802-14-7, Sayfa Sayısı: XX + 557. https://www.adaletyayinevi.com.tr/turk-anayasa-hukuku-9786257802147?search=ferhat%20uslu&limit=100
 10. USLU, Ferhat: Bütün Konularıyla Anayasa Yargısı Dersleri, Gözden Geçirilmiş ve Güncellenmiş 3. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, 30 Ekim 2019, ISBN: 978-605-300-884-2, Sayfa Sayısı: XVII + 826. https://www.adaletyayinevi.com.tr/butun-konulariyla-anayasa-yargisi-dersleri-9786053008842?search=ferhat%20uslu&limit=100
 11. USLU, Ferhat: Anayasa Hukukunun 99 Konusu, 1. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, 21 Mayıs 2019, ISBN: 978-605-300-743-2, Sayfa Sayısı: XV + 802. https://www.adaletyayinevi.com.tr/anayasa-hukukunun-99-konusu-9786053007432?search=ferhat%20uslu&limit=100
 12. USLU, Ferhat: Anayasa Hukuku Çalışma ve Pratik Kitabı, Gözden Geçirilmiş ve Yenilenmiş 2. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, 21 Mayıs 2019, ISBN: 978-605-300-742-5, Sayfa Sayısı: XV + 733. https://www.adaletyayinevi.com.tr/anayasa-hukuku-calisma-ve-pratik-kitabi-9786053007425?search=ferhat%20uslu&limit=100
 13. USLU, Ferhat: Türk Anayasa Hukuku, Yenilenmiş ve Güncellenmiş 2. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, 8 Şubat 2019, ISBN: 978-605-300-653-4, Sayfa Sayısı: XIX + 466. https://www.adaletyayinevi.com.tr/turk-anayasa-hukuku-9786053006534?search=ferhat%20uslu&limit=100
 14. TUTAR, Hasan ve Ferhat USLU:Mobbing Hukuku, 1. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, 5 Ekim 2018, ISBN: 978-605-300-579-7, Sayfa Sayısı: 464. https://www.adaletyayinevi.com.tr/mobbing-hukuku-9786053005797?search=ferhat%20uslu&limit=100
 15. USLU, Ferhat: Anayasa Hukuku Çalışma ve Pratik Kitabı, 1. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, 5 Ekim 2018, ISBN: 978-605-300-578-0, Sayfa Sayısı: XII + 655. https://www.adaletyayinevi.com.tr/anayasa-hukuku-calisma-ve-pratik-kitabi-9786053005780?search=ferhat%20uslu&limit=100
 16. USLU, Ferhat: Anayasa Yargısı, Yenilenmiş ve Güncellenmiş 2. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, 14 Ağustos 2018, ISBN: 978-605-300-531-5, Sayfa Sayısı: XII + 548. https://www.adaletyayinevi.com.tr/anayasa-yargisi-9786053005315?search=ferhat%20uslu&limit=100
 17. USLU, Ferhat: Bütün Konularıyla Anayasa Yargısı Dersleri, Yenilenmiş ve Güncellenmiş 2. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, 14 Ağustos 2018, ISBN: 978-605-300-530-8, Sayfa Sayısı: XVI + 714. https://www.adaletyayinevi.com.tr/anayasa-yargisi-dersleri-9786053005308?search=ferhat%20uslu&limit=100
 18. USLU, Ferhat: Anayasa Yargısının Sınırları Sorunu, Gözden Geçirilmiş ve Yenilenmiş 3. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, 14 Ağustos 2018, ISBN: 978-605-300-532-2, Sayfa Sayısı: XVI + 621. https://www.adaletyayinevi.com.tr/anayasa-yargisinin-sinirlari-sorunu-9786053005322?search=ferhat%20uslu&limit=100
 19. USLU, Ferhat ve Mehmet AKGÜL: Türk Anayasa Hukuku ve İnsan Hakları Hukuku Mevzuatı, Yenilenmiş 2. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, 22 Eylül 2017, ISBN: 978-605-300-286-4, Sayfa Sayısı: XIV + 1.234. https://www.adaletyayinevi.com.tr/anayasa-hukuku-ve-insan-haklari-hukuku-mevzuati-9786053002864?search=ferhat%20uslu&limit=100
 20. USLU, Ferhat: Türkiye Anayasa Mahkemesi’nin Kararlarından Seçmeler (2016-2017), 1. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, 20 Eylül 2017, ISBN: 978-605-300-275-8, Sayfa Sayısı: X + 898. https://www.adaletyayinevi.com.tr/anayasa-mahkemesinin-kararlarindan-secmeler-9786053002758?search=ferhat%20uslu&limit=100
 21. USLU, Ferhat: Türk Anayasa Hukuku, 1. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, 1 Haziran 2017, ISBN: 978-605-300-206-2, Sayfa Sayısı: XVI + 384. https://www.adaletyayinevi.com.tr/turk-anayasa-hukuku-9786257802147?search=ferhat%20uslu&limit=100
 22. USLU, Ferhat: Anayasa Hukuku, 1. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, 22 Mayıs 2017, ISBN: 978-605-300-200-0, Sayfa Sayısı: XIV + 626. https://www.adaletyayinevi.com.tr/anayasa-hukuku-9786053002000?search=ferhat%20uslu&limit=100
 23. USLU, Ferhat: Sporun Yönetimi ve Örgütlenmesi, 1. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, 22 Mayıs 2017, ISBN: 978-605-300-203-1, Sayfa Sayısı: XIX + 467. https://www.adaletyayinevi.com.tr/sporun-yonetimi-ve-orgutlenmesi-9786053002031?search=ferhat%20uslu&limit=100
 24. USLU, Ferhat ve Mehmet AKGÜL: Türk Anayasa Hukuku ve İnsan Hakları Hukuku Mevzuatı, 1. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, 27 Ekim 2016, ISBN: 978-605-300-047-1, Sayfa Sayısı: XIV + 1073. https://www.adaletyayinevi.com.tr/index.php?route=product/product&product_id=3632&search=ferhat+uslu&limit=100
 25. USLU, Ferhat: Turizm Hukuku Dersleri, 1. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, 12 Ekim 2016, ISBN: 978-605-300-038-9, Sayfa Sayısı: XIII + 495. https://www.adaletyayinevi.com.tr/index.php?route=product/product&product_id=3618&search=ferhat+uslu&limit=100
 26. USLU, Ferhat: Anayasa Yargısı, 1. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, 29 Temmuz 2016, ISBN: 978-605-146-987-4, Sayfa Sayısı: XII + 594. https://www.adaletyayinevi.com.tr/index.php?route=product/product&product_id=3395&search=ferhat+uslu&limit=100
 27. USLU, Ferhat ve Mehmet AKGÜL: Türk Spor Hukuku Mevzuatı, Cilt: I, 1. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, 11 Temmuz 2016, ISBN: 978-605-146-968-3, Sayfa Sayısı: XI + 851. https://www.adaletyayinevi.com.tr/turk-spor-hukuku-mevzuati-9786051469676?search=ferhat%20uslu&limit=100
 28. USLU, Ferhat ve Mehmet AKGÜL: Türk Spor Hukuku Mevzuatı, Türk Futbol Hukuku Mevzuatı, Cilt: II, 1. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, 11 Temmuz 2016, ISBN: 978-605-146-969-0, Sayfa Sayısı: IX + 645. https://www.adaletyayinevi.com.tr/turk-spor-hukuku-mevzuati-9786051469676?search=ferhat%20uslu&limit=100
 29. USLU, Ferhat ve Mehmet AKGÜL: Türk Spor Hukuku Mevzuatı, 2 Cilt, 1. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, 11 Temmuz 2016, ISBN: 978-605-146-967-6, Sayfa Sayısı: XX + 1496. https://www.adaletyayinevi.com.tr/index.php?route=product/product&product_id=3491&search=ferhat+uslu&limit=100
 30. USLU, Ferhat: 1961 Anayasası Döneminde Türkiye Anayasa Mahkemesi’nin Siyasi Partilerin Kapatılmasıyla İlgili Kararları ve İlgili Mevzuat, 1. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, 11 Temmuz 2016, ISBN: 978-605-146-953-9, Sayfa Sayısı: IX + 449. https://www.adaletyayinevi.com.tr/index.php?route=product/product&product_id=3336&search=ferhat+uslu&limit=100
 31. USLU, Ferhat: 1982 Anayasası Döneminde Türkiye Anayasa Mahkemesi’nin Siyasi Partilerin Kapatılması, Siyasi Partilere İhtar Verilmesi ve Siyasi Partilerle İlgili Diğer Kararları (8 Cilt), 1. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, 11 Temmuz 2016, ISBN Takım: 978-605-146-970-6, Takım Sayfa Sayısı: LXXXIX + 4147. https://www.adaletyayinevi.com.tr/siyasi-partiler-9786051469782?search=ferhat%20uslu&limit=100
 32. USLU, Ferhat: 1982 Anayasası Döneminde Türkiye Anayasa Mahkemesi’nin Siyasi Partilerin Kapatılması, Siyasi Partilere İhtar Verilmesi ve Siyasi Partilerle İlgili Diğer Kararları, 1. Cilt, 1. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, 11 Temmuz 2016, ISBN: 978-605-146-971-3, Sayfa Sayısı: 445. https://www.adaletyayinevi.com.tr/index.php?route=product/product&product_id=3337&search=ferhat+uslu&limit=100
 33. USLU, Ferhat: 1982 Anayasası Döneminde Türkiye Anayasa Mahkemesi’nin Siyasi Partilerin Kapatılması, Siyasi Partilere İhtar Verilmesi ve Siyasi Partilerle İlgili Diğer Kararları, 2. Cilt, 1. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, 11 Temmuz 2016, ISBN: 978-605-146-972-0, Sayfa Sayısı: 750. https://www.adaletyayinevi.com.tr/index.php?route=product/product&product_id=3339&search=ferhat+uslu&limit=100
 34. USLU, Ferhat: 1982 Anayasası Döneminde Türkiye Anayasa Mahkemesi’nin Siyasi Partilerin Kapatılması, Siyasi Partilere İhtar Verilmesi ve Siyasi Partilerle İlgili Diğer Kararları, 3. Cilt, 1. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, 11 Temmuz 2016, ISBN: 978-605-146-973-7, Sayfa Sayısı: 476. https://www.adaletyayinevi.com.tr/index.php?route=product/product&product_id=3340&search=ferhat+uslu&limit=100
 35. USLU, Ferhat: 1982 Anayasası Döneminde Türkiye Anayasa Mahkemesi’nin Siyasi Partilerin Kapatılması, Siyasi Partilere İhtar Verilmesi ve Siyasi Partilerle İlgili Diğer Kararları, 4. Cilt, 1. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, 11 Temmuz 2016, ISBN: 978-605-146-974-4, Sayfa Sayısı: 560. https://www.adaletyayinevi.com.tr/index.php?route=product/product&product_id=3338&search=ferhat+uslu&limit=100
 36. USLU, Ferhat: 1982 Anayasası Döneminde Türkiye Anayasa Mahkemesi’nin Siyasi Partilerin Kapatılması, Siyasi Partilere İhtar Verilmesi ve Siyasi Partilerle İlgili Diğer Kararları, 5. Cilt, 1. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, 11 Temmuz 2016, ISBN: 978-605-146-975-1, Sayfa Sayısı: 401. https://www.adaletyayinevi.com.tr/index.php?route=product/product&product_id=3343&search=ferhat+uslu&limit=100
 37. USLU, Ferhat: 1982 Anayasası Döneminde Türkiye Anayasa Mahkemesi’nin Siyasi Partilerin Kapatılması, Siyasi Partilere İhtar Verilmesi ve Siyasi Partilerle İlgili Diğer Kararları, 6. Cilt, 1. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, 11 Temmuz 2016, ISBN: 978-605-146-976-8, Sayfa Sayısı: 549. https://www.adaletyayinevi.com.tr/index.php?route=product/product&product_id=3342&search=ferhat+uslu&limit=100
 38. USLU, Ferhat: 1982 Anayasası Döneminde Türkiye Anayasa Mahkemesi’nin Siyasi Partilerin Kapatılması, Siyasi Partilere İhtar Verilmesi ve Siyasi Partilerle İlgili Diğer Kararları, 7. Cilt, 1. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, 11 Temmuz 2016, ISBN: 978-605-146-977-5, Sayfa Sayısı: 438. https://www.adaletyayinevi.com.tr/index.php?route=product/product&product_id=3341&search=ferhat+uslu&limit=100
 39. USLU, Ferhat: 1982 Anayasası Döneminde Türkiye Anayasa Mahkemesi’nin Siyasi Partilerin Kapatılması, Siyasi Partilere İhtar Verilmesi ve Siyasi Partilerle İlgili Diğer Kararları, 8. Cilt, 1. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, 11 Temmuz 2016, ISBN: 978-605-146-978-2, Sayfa Sayısı: 540. https://www.adaletyayinevi.com.tr/index.php?route=product/product&product_id=3345&search=ferhat+uslu&limit=100
 40. USLU, Ferhat: Spor Hukuku Dersleri, 1. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, 12 Şubat 2016, ISBN: 978-605-146-827-3, Sayfa Sayısı: XXI + 432. https://www.adaletyayinevi.com.tr/index.php?route=product/product&product_id=473&search=ferhat+uslu&limit=100
 41. USLU, Ferhat: (1982 Anayasası’na Göre) Türk Anayasa Hukuku Ders Notları, Yenilenmiş ve Güncellenmiş 2. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, 12 Şubat 2016, ISBN: 978-605-146-826-6, Sayfa Sayısı: XIX + 345. https://www.adaletyayinevi.com.tr/index.php?route=product/product&product_id=476&search=ferhat+uslu&limit=100
 42. USLU, Ferhat: Anayasa Hukuku Uygulamaları, Yenilenmiş ve Genişletilmiş 2. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, 12 Şubat 2016, ISBN: 978-605-146-824-2, Sayfa Sayısı: XVI + 629. https://www.adaletyayinevi.com.tr/index.php?route=product/product&product_id=477&search=ferhat+uslu&limit=100
 43. USLU, Ferhat: Türk Anayasa Hukuku Dersleri, 1. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, 2 Şubat 2016, ISBN: 978-605-146-819-8, Sayfa Sayısı: XX + 399. https://www.adaletyayinevi.com.tr/index.php?route=product/product&product_id=415&search=ferhat+uslu&limit=100
 44. USLU, Ferhat: Anayasa Mahkemesi’nin 2015 Yılı Kararlarından Seçmeler, 1. Cilt, 1. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, 2 Şubat 2016, ISBN: 978-605-146-816-7, Sayfa Sayısı: 486. https://www.adaletyayinevi.com.tr/index.php?route=product/product&product_id=421&search=ferhat+uslu&limit=100
 45. USLU, Ferhat: Anayasa Mahkemesi’nin 2015 Yılı Kararlarından Seçmeler, 2. Cilt, 1. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, 2 Şubat 2016, ISBN: 978-605-146-817-4, Sayfa Sayısı: 478. https://www.adaletyayinevi.com.tr/index.php?route=product/product&product_id=433&search=ferhat+uslu&limit=100
 46. USLU, Ferhat: Anayasa Mahkemesi’nin 2015 Yılı Kararlarından Seçmeler, 3. Cilt, Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, 2 Şubat 2016, ISBN  978-605-146-818-1, Sayfa Sayısı: 464. https://www.adaletyayinevi.com.tr/index.php?route=product/product&product_id=434&search=ferhat+uslu&limit=100
 47. USLU, Ferhat: Anayasa Mahkemesi’nin 2015 Yılı Kararlarından Seçmeler, 4. Cilt, 1. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, 19 Şubat 2016, ISBN: 978-605-146-835-8, Sayfa Sayısı: 560. https://www.adaletyayinevi.com.tr/anayasa-mahkemesinin-2015-yili-kararlarindan-secmeler-IV-9786051468358?search=ferhat%20uslu&limit=100
 48.  USLU, Ferhat: Bütün Konularıyla Anayasa Yargısı Dersleri, 1. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, 18 Eylül 2015, ISBN: 978-605-146-700-9, Sayfa Sayısı: XVI + 495. https://www.adaletyayinevi.com.tr/index.php?route=product/product&product_id=2902&search=ferhat+uslu&limit=100
 49. USLU, Ferhat: Anayasa Hukuku Uygulamaları, 1. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, 28 Mayıs 2015, ISBN: 978-605-146-643-9, Sayfa Sayısı: XVI + 420. https://www.adaletyayinevi.com.tr/index.php?route=product/product&product_id=2732&search=ferhat+uslu&limit=100
 50. USLU, Ferhat: Anayasa Yargısının Sınırları Sorunu, Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 2. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, 31 Mart 2015, ISBN: 978-605-146-597-5, Sayfa Sayısı: XVII + 456. https://www.adaletyayinevi.com.tr/index.php?route=product/product&product_id=2597&search=ferhat+uslu&limit=100
 51. USLU, Ferhat: (1982 Anayasa’sına Göre) Türk Anayasa Hukuku Ders Notları, 1. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, 19 Ocak 2015, ISBN: 978-605-146-544-9, Sayfa Sayısı: XVI + 390. https://www.adaletyayinevi.com.tr/index.php?route=product/product&product_id=2474&search=ferhat+uslu&limit=100
 52. USLU, Ferhat: Anayasa Yargısının Sınırları Sorunu, 1. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, 17 Eylül 2014, ISBN: 978-605-146-461-9, Sayfa Sayısı: XVI + 395. https://www.adaletyayinevi.com.tr/index.php?route=product/product&product_id=2597&search=ferhat+uslu&limit=100

ULUSAL YAYINEVİ TARAFINDAN YAYIMLANAN KİTAPTA BÖLÜM

 1. USLU, Ferhat: “Kamu Yönetiminin Teşkilat Yapısı: Merkezi Yönetim ve Taşra Teşkilatı”, Kamu Özel Kesim Yapısı ve İlişkileri, Edt.: Hasan TUTAR, Anadolu Üniversitesi Basımevi, Eskişehir, Ocak 2019, ISBN: 975-978-06-3299-0, ss. 62-94.

ULUSLARARASI YAYINEVLERİ TARAFINDAN YAYIMLANAN KİTAPLARDA BÖLÜMLER

 1. USLU, Ferhat ve Furkan ÇİRKİN: ““Budget Power” of Parliaments in the Light of Historical Background”, Current Researches  in Humanities  and Social Sciences, Ed.: Hasan BABACAN ve Bülent Cercis TANRITANIR, IVPE, Cetinje-Montenegro, June 2020, Number of Pages: VII + 414, ISBN: 978-9949-46-024-2, pp. 1-15.
 2. USLU, Ferhat  ve Huzeyfe KARABAY: “Elektronik Parti İle Parti İçi Demokrasi Arasındaki İlişki”,  Güncel Maliye ve Kamu Yönetimi Çalışmaları, Edt.: Volkan YURDADOĞ, Akademisyen Yayınevi, Ankara, Mart 2020, Sayfa Sayısı: V + 230, ISBN:978-605-258-886-4, ss. 213-230.
 3. USLU, Ferhat ve Huzeyfe KARABAY: “Disiplinli Partilerde Parti İçi Demokrasi”, İktisat ve İdari Bilimlerde Güncel Akademik Çalışmalar, Edt.: Mustafa HATİPLER, Akademisyen Yayınevi, Ankara, Mart 2020, Sayfa Sayısı: VI + 214, ISBN: 978-605-258-896-3, ss. 39-51.
 4. USLU, Ferhat: “Kamu Denetçiliği Kurumu’nun Etkililiği Üzerine”, Güncel Sosyal Bilimler Araştırmaları, Edt.: Sadık Erol ER, Akademisyen Yayınevi, Ankara, Mart 2020, Sayfa Sayısı: VI + 224, ISBN: 978-605-258-882-6, ss. 83-100.

 ULUSAL YAYINEVİ TARAFINDAN YAYIMLANAN KİTAPTA EDİTÖRLÜK

 1. Türk Anayasa Hukukunun Güncel Sorunları, Edt: USLU, Ferhat, 1. Baskı, Beşköprü Yayınları, Sakarya, Eylül 2017, Doi: https://doi.org/10.25272/B.978-605-82738-9-4, E-ISBN: 978-605-82738-9-4, Sayfa Sayısı: V + 161. https://drive.google.com/file/d/0B9HcjpvWu3lFTFN2UEpGYV9oQTQ/view

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE EDİTÖRLÜKLER

 1. Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Edt.: USLU, Ferhat, ISSN: 2687-394X, Cilt: 4, Sayı: 1, Ocak 2018, ss. 1-257.  https://dergipark.org.tr/tr/download/issue-full-file/56719
 2. Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Edt.: USLU, Ferhat, ISSN: 2687-394X, Cilt: 4, Sayı: 2, Temmuz 2018, ss. 259-387.  https://dergipark.org.tr/tr/download/issue-full-file/56754
 3. Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Edt.: USLU, Ferhat, ISSN: 2687-394X, Cilt: 5, Sayı: 1, Ocak 2019, ss. 1-274.  https://dergipark.org.tr/tr/download/issue-full-file/56764
 4. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, : USLU, Ferhat, ISSN: 2147-3293, Cilt: 11, Sayı: 21, Ocak 2021, ss. 1-124.  https://dergipark.org.tr/tr/download/issue-file/56205
 5. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Ed.: USLU, Ferhat, ISSN: 2147-3293, Cilt: 11, Sayı: 22, Temmuz 2021, ss. 125-250.  https://dergipark.org.tr/tr/download/issue-full-file/67991
 6. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Ed.: USLU, Ferhat, ISSN: 2147-3293, Cilt: 12, Sayı: 23, Ocak 2022, ss. 1-140.  https://dergipark.org.tr/tr/download/issue-file/57931

ULUSAL VE ULUSLARARASI DERGİLERDE YAYIMLANAN HAKEMLİ MAKALELER

 1. USLU, Ferhat ve Huzeyfe KARABAY, “The Right to Asylum as a Fundamental Human Right: A Brief Analysis”, Social Sciences Studies Journal (SSSJournal), e-ISSN: 2587-1587, Vol. 6, Iss. 68, August 2020, pp. 3735-3747. https://sssjournal.com/?mod=tammetin&makaleadi=&makaleurl=1326480976_20_68_6_ID2623_Uslu_3735-3747.pdf&key=59949
 2. USLU, Ferhat ve Melike YAVUZ DALGIÇ, “Siyasi Partilerin Mali Denetimi: Anayasa Mahkemesi’nin 2019 Yılı Kararları Ekseninde Kısa Bir Analiz”, Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, ISSN: 2687-394X, Cilt: 6, Sayı: 2, Temmuz 2020, ss. 281-313. https://dergipark.org.tr/tr/pub/andhd/issue/56774/794114
 3. USLU, Ferhat ve Name TURHAN, “Seçim Sistemleri ve Parti İçi Demokrasi: Kısa Bir Analiz”, Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, ISSN: 2687-394X, Cilt: 6, Sayı: 2, Temmuz 2020, ss. 315-341. https://dergipark.org.tr/tr/pub/andhd/issue/56774/794116
 4. USLU, Ferhat ve Elif GÖRGÜ, “Disciplinary Crimes and Punishments in Turkish Political Parties Law: A Short Analysis”, Adalet Dergisi, ISSN: 1011-730X, 2020/1, S. 64, Ocak 2020, ss. 379-400. https://adaletdergisi.adalet.gov.tr/sonsayi/sayi-64.pdf
 5. USLU, Ferhat ve Sevtap ANGUN, “Türkiye’de Siyasi Parti Kapatma Nedeni Olarak “Devletin Ülkesi ve Milletiyle Bölünmez Bütünlüğü İlkesi””, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ISSN: 2667 – 8683, Cilt: 20, Sayı: Milli Egemenlik Özel Sayısı, Nisan 2020, ss. 39-60. http://dergipark.org.tr/tr/pub/ausbd/issue/53861
 6. USLU, Ferhat, Huzeyfe KARABAY, “Siyasi Kültür İle Parti İçi Demokrasi İlişkisi”, Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, ISSN: 2687-394X, Cilt: 5, Sayı: 2, Temmuz 2019, ss. 381-405. https://dergipark.org.tr/tr/pub/andhd/issue/56765/793848
 7. USLU, Ferhat, Mehmet AKGÜL ve Oğuzcan KUTKAN: “Ceza Muhakemesinde Kanun Yolları Denetimi ve Kimi Anayasaya Aykırılık Sorunları”, Legal Hukuk Dergisi, ISSN: 1303-9210, Cilt: 15, Sayı: 180, Aralık 2017, ss. 5803-5836. https://legal.com.tr/Book/X_ULmoICTU6xer3zAAUstw/9e728b57d5d44547ac9c5bad9756e483?s=
 8. USLU, Ferhat ve Mehmet AKGÜL: “Anayasalarda Etkili Olan Temel Düşünce Sistemleri ya da İdeolojiler”, Legal Hukuk Dergisi, ISSN: 1303-9210, Cilt: 15, Sayı: 179, Kasım 2017, ss. 5397-5421. https://legal.com.tr/Book/X_ULmoICTU6xer3zAAUstw/413ce1b3c7a14a3dab8cf6428734ff5c?s=
 9. USLU, Ferhat ve Firdes YÜZBAŞI: “Torba Kanun Uygulamaları Üzerine Bir Eleştiri”, Legal Hukuk Dergisi, ISSN: 1303-9210, Cilt: 15, Sayı: 178, Ekim 2017, ss. 4907-4929. https://legal.com.tr/Book/X_ULmoICTU6xer3zAAUstw/f028752d0e3f43519293341ea2a1aee5?s=
 10. USLU, Ferhat ve Firdes YÜZBAŞI: ““Türkiye Modeli Başkanlık Hükûmeti Sistemi” ya da “Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi” Gerçek Bir Başkanlık Hükûmeti Sistemi midir?”, Legal Hukuk Dergisi, ISSN: 1303-9210, Cilt: 15, Sayı: 177, Eylül 2017, ss. 4317-4346. https://legal.com.tr/Book/X_ULmoICTU6xer3zAAUstw/2f6ba77d1c324dc0bc9b05dcfd95e31a?s=
 11. USLU, Ferhat ve Oğuzcan KUTKAN: “Kabahatler Hukukunda Tüzel Kişilerin Sorumluluğu”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Şeref ERTAŞ Armağanı Özel Sayısı, ISSN 1303-6963, Özel Sayı, Cilt: 19, 2017, ss. 2803-2839. http://hukuk.deu.edu.tr/wp-content/uploads/2017/11/7-FERHAT-USLU-OGUZCAN-KUTKAN.pdf
 12. USLU, Ferhat ve Ali ÖZDEMİR: “Yaşama Hakkı Bağlamında Denizlerde “Geri Gönderilmeme (Non-Refoulement) İlkesi””, Ombudsman Akademik Dergisi, ISSN: 2148-256X, Yıl: 3, Sayı: 6, Ocak-Haziran 2017, ss. 49-78. https://dergipark.org.tr/tr/pub/ombudsmanakademik/issue/31888/440047
 13. USLU, Ferhat: “Türk Hukukunda Meclis Araştırması”, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, ISSN: 2147-3293, Sayı: 12, Temmuz 2016, ss: 29-67. https://www.seckin.com.tr/kitap/537147795
 14. USLU, Ferhat ve Ali ÖZDEMİR: “1876 Kanun-i Esasi’de Temel Hak ve Özgürlüklere İlişkin 1909 Değişikleri ve Bu Değişikliklerin Değerlendirilmesi”, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, ISSN: 2147-3293, Sayı: 12, Temmuz 2016, ss: 9-28. https://www.seckin.com.tr/kitap/537147795
 15. USLU, Ferhat: “Türkiye’de Anayasa Yargısının Kabul Edilişine İlişkin İki Teori”, Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, ISSN: 2147-768X, Cilt: 2, Sayı: 1, Temmuz 2014, ss. 49-92. https://www.seckin.com.tr/kitap/163512354
 16. USLU, Ferhat: “Anayasa Yargısının Meşruluğu”, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, ISSN: 1309-6826, Yıl: 4, Sayı: 15, Ekim 2013, ss. 215-245. http://www.taa.gov.tr/yayin/turkiye-adalet-akademisi-dergisi-sayi-15/
 17. USLU, Ferhat: “Anayasa Yargısının Meşruluğuna Bir İtiraz Olarak “Egemenlik””, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, ISSN: 1304-2408, Yıl: 26, Sayı: 109, Kasım-Aralık 2013, ss. 177-202. http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/App_Themes/TumDergiler/109.pdf
 18. USLU, Ferhat: “Anayasa Yargısının İşlevleri”, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Doğan SOYASLAN Armağanı Özel Sayısı, ISSN: 1306-3839, Cilt: VIII, Sayı: 2, Aralık 2013, ss. 543-580. https://hukukdergi.erciyes.edu.tr/Dosyalar/YIL_2013__CILT_8__SAYI_2_(Prof._Dr._Dogan_SOYASLAN_Armagani).pdf

ULUSAL DERGİLERDE YAYIMLANAN HAKEMSİZ MAKALELER

 1. USLU, Ferhat: “İlk Anayasamız Kânûn-i Esâsî”, Çehre Dergisi, S. 1, Y. 1, Şubat 2015, s. 23-26.
 2. USLU, Ferhat: “Çağdaş Ceza Adaleti İçinde Mağdur”, Ankara Barosu Dergisi, ISSN: 1300-9885, Yıl: 72, Sayı: 2013/4, Ekim-Kasım-Aralık 2013, ss. 241-260. http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/tekmakale/2013-4/6.pdf
 3. USLU, Ferhat: “Ceza Yargılaması Hukukunda Koruma Önlemi Olarak “Konutta Arama””, İstanbul Barosu Dergisi, Ceza Özel Sayısı: 1, ISSN: 1304-737X, Ocak 2007, ss. 47-61. https://www.istanbulbarosu.org.tr/HaberDetay.aspx?ID=2474&Desc=%C4%B0stanbul-Barosu-Dergisi-Ceza-%C3%96zel-Say%C4%B1s%C4%B1-Yo%C4%9Fun-%C4%B0lgi-G%C3%B6r%C3%BCyor

ULUSAL KONFERANS VE SEMPOZYUMLARDA SUNULAN BİLDİRİLER

 1. USLU, Ferhat: Kore ve Türkiye’de Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru, Kore-Türkiye Ortak Sempozyumu, 13.05.2015, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Ankara, Türkiye.
 2. USLU, Ferhat: Temel Hak ve Özgürlüklerin Sınırlandırılması Rejimi, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü Paneli, 10.12.2014, Sakarya Üniversitesi, Sakarya, Türkiye.
 3. USLU, Ferhat: Kore Cumhuriyeti Hükûmet Sistemi ile 1982 Anayasası Dönemi Hükûmet Sistemi, Disiplinler Arası Kore Araştırmaları Çalıştayı Programı, 17.05.2021, Erciyes Üniversitesi Avrasya Kore Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kayseri, Türkiye.

ULUSLARARASI KONFERANS VE SEMPOZYUMLARDA SUNULAN BİLDİRİLER

 1. USLU, Ferhat ve Ali ÖZDEMİR: Türkiye Anayasa Mahkemesi’nin 16 Nisan 2017 Tarihli Halkoylamasına İlişkin Kararının Değerlendirilmesi, Uluslararası Sosyal Bilimler ve İnovasyon Kongresi (SOSCON 2018), 11.05.2018/13.05.2018, Kervansaray Hotel, Antalya, Türkiye, Uluslararası Sosyal Bilimler ve İnovasyon Kongresi Özet Kitapçığı, Edt.: Bora YENİHAN, Gökçe CEREV ve Ömer Şükrü YUSUFOĞLU, ISBN: 978-975-394-087-0, 11 Mayıs 2018, s. 177.
 2. USLU, Ferhat ve Ali ÖZDEMİR: “Unutulma Hakkı” Üzerine, Uluslararası Sosyal Bilimler ve İnovasyon Kongresi (SOSCON 2018), 11.05.2018/13.05.2018, Kervansaray Hotel, Antalya, Türkiye, Uluslararası Sosyal Bilimler ve İnovasyon Kongresi (SOSCON 2018), 11.05.2018/13.05.2018, Kervansaray Hotel, Antalya, Türkiye, Uluslararası Sosyal Bilimler ve İnovasyon Kongresi Özet Kitapçığı, Edt.: Bora YENİHAN, Gökçe CEREV ve Ömer Şükrü YUSUFOĞLU, ISBN: 978-975-394-087-0, 11 Mayıs 2018, s. 193.
 3. USLU, Ferhat ve Ufuk Ramazan ÇAKMAK: Yüksek Seçim Kurulu’nun 16 Nisan 2017 Tarih ve 560 Sayılı Mühürsüz Oyların Geçerliliğiyle İlgili Kararının Değerlendirilmesi, Uluslararası Sosyal Bilimler ve İnovasyon Kongresi (SOSCON 2018), 11.05.2018/13.05.2018, Kervansaray Hotel, Antalya, Türkiye, Uluslararası Sosyal Bilimler ve İnovasyon Kongresi Özet Kitapçığı, Edt.: Bora YENİHAN, Gökçe CEREV ve Ömer Şükrü YUSUFOĞLU, ISBN: 978-975-394-087-0, 11 Mayıs 2018, s. 201.
 4. USLU, Ferhat ve Ufuk Ramazan ÇAKMAK: Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin “Bütçe Hakkı” Üzerine, Uluslararası Sosyal Bilimler ve İnovasyon Kongresi (SOSCON 2018), 11.05.2018/13.05.2018, Kervansaray Hotel, Antalya, Türkiye, Uluslararası Sosyal Bilimler ve İnovasyon Kongresi Özet Kitapçığı, Edt.: Bora YENİHAN, Gökçe CEREV ve Ömer Şükrü YUSUFOĞLU, ISBN: 978-975-394-087-0, 11 Mayıs 2018, s. 202.
 5. USLU, Ferhat: “İfade Özgürlüğü” ve “Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu”, 1st International Congresses on New Horizons in Education and Social Science (ICES 2018), 09.04.2018/11.04.2018, Radisson Blu Conference & Airport Hotel, İstanbul, Türkiye, Abstracts of ICES 2018, Edt.: Hayrullah KAHYA, ASOS Publishing, Elazığ, ISBN: 978-605-2132-20-3, 15 Nisan 2018, s. 127.
 6. USLU, Ferhat: Türkiye Anayasa Mahkemesi’nin Mehmet Hasan ALTAN Kararının Değerlendirilmesi, 1st International Congresses on New Horizons in Education and Social Science (ICES 2018), 09.04.2018/11.04.2018, Radisson Blu Conference & Airport Hotel, İstanbul, Türkiye, Abstracts of ICES 2018, : Hayrullah KAHYA, ASOS Publishing, Elazığ, ISBN: 978-605-2132-20-3, 15 Nisan 2018, s. 128.
 7. USLU, Ferhat: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 16 Nisan 2017 Tarihli Halkoylamasına İlişkin Kararının Değerlendirilmesi, 1st International Congresses on New Horizons in Education and Social Science (ICES 2018), 09.04.2018/11.04.2018, Radisson Blu Conference & Airport Hotel, İstanbul, Türkiye, Abstracts of ICES 2018, Edt.: Hayrullah KAHYA, ASOS Publishing, Elazığ, ISBN: 978-605-2132-20-3, 15 Nisan 2018, s. 129.
 8. USLU, Ferhat: 21 Ocak 2017 Tarihli Anayasa Değişikliği Bağlamında “Yargı Erki”, International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS 2017), 18.05.2017/22.05.2017, International University of Sarajevo, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, ICPESS 2017 Bildiri Özetleri Kitabı, Edt.: Fatih YARDIMCIOĞLU, Hakkı BAĞCI ve Furkan BEŞEL, Beşköprü Yayınları, Sakarya, ISBN: 978-605-82738-2-5, 2017, s. 10.
 9. USLU, Ferhat: 21 Ocak 2017 Tarihli Anayasa Değişikliği Bağlamında “Olağanüstü Yönetim Usulleri”, International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS 2017), 18.05.2017/22.05.2017, International University of Sarajevo, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, ICPESS 2017 Bildiri Özetleri Kitabı, Edt.: Fatih YARDIMCIOĞLU, Hakkı BAĞCI ve Furkan BEŞEL, Beşköprü Yayınları, Sakarya, ISBN: 978-605-82738-2-5, 2017, s. 11.
 10. USLU, Ferhat: 1982 Anayasası Düzeninde Kanun Hükmünde Kararnameler ve 21 Ocak 2017 Tarihinde Kabul Edilen Anayasa Değişikliğinde Yer verilen Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri Üzerine, International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS 2017), 18.05.2017/22.05.2017, International University of Sarajevo, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, ICPESS 2017 Bildiri Özetleri Kitabı, Edt.: Fatih YARDIMCIOĞLU, Hakkı BAĞCI ve Furkan BEŞEL, Beşköprü Yayınları, Sakarya, ISBN: 978-605-82738-2-5, 2017, s. 12.
 11. USLU, Ferhat: 21 Ocak 2017 Tarihli Anayasa Değişikliğiyle Getirilen Sistemde Yasama ve Yürütme Erkleri Arasındaki İlişkiler Üzerine, 3rd International Multidisciplinary Congress Eurasia (IMCOFE 2017), 27.04.2017/30.04.2017, Universitat Autònoma de Barcelona, The Casa de Convalescència, Barcelona, Spain, Abstract Book, ISBN: 978-9944-0637-4-6, 2017, s. 144.
 12. USLU, Ferhat: 21 Ocak 2017 Tarihli Anayasa Değişikliği Bağlamında Cumhurbaşkanının “Seçimlerin Yenilenmesine Karar Verme Yetkisi” Üzerine, 3rd International Multidisciplinary Congress Eurasia (IMCOFE 2017), 27.04.2017/30.04.2017, Universitat Autònoma de Barcelona, The Casa de Convalescència, Barcelona, Spain, Abstract Book, ISBN: 978-9944-0637-4-6, 2017, s. 145 ve 146.
 13. USLU, Ferhat: 21 Ocak 2017 Tarihli Anayasa Değişikliğiyle Kabul Edilen Sistemdeki Cumhurbaşkanının Konumu, 2nd International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences (IBAD 2017), 20.04.2017/23.04.2017, Radisson Blu Conference & Airport Hotel, İstanbul, Türkiye, Book of Abstracts, Edt.: Hayrullah KAHYA, E-Kitap Yayıncılık, İstanbul, ISBN: 978-605-9496-35-3, 2017, s. 123.
 14. USLU, Ferhat: 1982 Anayasası Düzeninde “Askeri Yargı” ve 21 Ocak 2017 Tarihli Anayasa Değişikliğiyle Kabul Edilen Sistem Üzerine, 2nd International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences (IBAD 2017), 20.04.2017/23.04.2017, Radisson Blu Conference & Airport Hotel, İstanbul, Türkiye, Book of Abstracts, Edt.: Hayrullah KAHYA, E-Kitap Yayıncılık, İstanbul, ISBN: 978-605-9496-35-3, 2017, s. 124.
 15. USLU, Ferhat: Anayasa Mahkemesi’nin Bazı Konulardaki İçtihatlarının Türk Siyasetine Etkileri, The 2016 International Conference on Humanities and Cultural Studies (ICHACS 2016), 06.11.2016/10.11.2016, Prague, Czech Republic, Abstracts, 2016, s. 8.
 16. USLU, Ferhat: 6723 Sayılı Kanun’un Kimi Düzenlemelerinin Hukuk Devleti İlkesi Açısından Değerlendirilmesi, International Conference on Social Sciences&Education Research (ICSSER 2016), 04.11.2016/06.11.2016, İstanbul, Türkiye, The Book of ICSSER Abstracts, : Mahmut DEMİR ve Şirvan Şen DEMİR, ISBN: 978-605-83063-0-1, 2016, s. 62.
 17. USLU, Ferhat: 2010 ve 2011 Yıllarında Yapılan Anayasa Yargısıyla İlgili Reformların Türkiye Anayasa Mahkemesi’nin Kimi İçtihatları Üzerindeki Etkileri, 1st International Academic Researches Congress (INES 2016), 03.11.2016/05.11.2016, Antalya, Türkiye, INES 2016 Abstract Book, Edt.: Onur KÖKSAL, Erdal HAMARTA, Coşkun ARSLAN, Sabahattin ÇİFTÇİ, Selahattin AVŞAROĞLU ve Mustafa USLU, Çizgi Kitabevi, Konya, ISBN: 978-605-9427-55-5, Aralık 2016, s. 196.
 18. USLU, Ferhat: Türkiye’nin Hükûmet Sistemi Üzerine, International Conference of Strategic Research in Social Science and Education  (ICoSReSSE 2016), 14.10.2016/16.10.2016, Sirene Belek Hotel, Antalya, Türkiye, Abstracts Book, Edt.: Ömer Kürşad TÜFEKÇİ, ISBN: 978-975-01563-1-1, 2016, s. 60.

Akademik Görevler

 • 2020-Devam Ediyor Doktor Öğretim Üyesi

  Hasan Kalyoncu Üniversitesi
  Hukuk Fakültesi / Kamu Hukuku Bölümü / Anayasa Hukuku Anabilim Dalı

 • 2018-2020 Doktor Öğretim Üyesi

  Anadolu Üniversitesi
  Hukuk Fakültesi / Kamu Hukuku Bölümü / Anayasa Hukuku Anabilim Dalı

 • 2018-2018 Doktor Öğretim Üyesi

  Sakarya Üniversitesi
  Hukuk Fakültesi / Kamu Hukuku Bölümü / Anayasa Hukuku Anabilim Dalı

 • 2014-2018 Yardımcı Doçent Doktor

  Sakarya Üniversitesi
  Hukuk Fakültesi / Kamu Hukuku Bölümü / Anayasa Hukuku Anabilim Dalı

 • 2013-2014 Doktor Araştırma Görevlisi

  Atatürk Üniversitesi
  Hukuk Fakültesi / Kamu Hukuku Bölümü /Anayasa Hukuku Anabilim Dalı

 • 2009-2012 Araştırma Görevlisi

  İstanbul Üniversitesi
  Hukuk Fakültesi / Kamu Hukuku Bölümü / Anayasa Hukuku Anabilim Dalı

 • 2007 - 2009 Araştırma Görevlisi

  Atatürk Üniversitesi

  Hukuk Fakültesi / Kamu Hukuku Bölümü / Anayasa Hukuku Anabilim Dalı

İdari Görevler

 • 2020-Devam Ediyor Dekan Yardımcısı

  Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Dekanlığı

 • 2021-Devam Ediyor Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği

  Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

 • 2021- 2021 Merkez Müdürlüğü

  Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

 • 2019-2020 Anabilim Dalı Başkanı

  Anadolu Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü, İnsan Hakları Hukuku Anabilim Dalı

 • 2019 - 2020 Dekan Yardımcısı

  Anadolu Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Dekanlığı

 • 2014 - 2018 Anabilim Dalı Başkanı

  Sakarya Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü, Anayasa Hukuku Anabilim Dalı

 • 2015 - 2018 Anabilim Dalı Başkanı

  Sakarya Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü, Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı

 • 2017 - 2018 Anabilim Dalı Başkanı

  Sakarya Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü, İnsan Hakları Hukuku Anabilim Dalı

 • 2015 - 2017 Fakülte Kurulu Üyeliği

  Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi

 • 2015 - 2015 Bölüm Başkan Yardımcılığı

  Sakarya Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü

Diğer Görevler

 • 2022- Devam Ediyor Gaziantep İl İnsan Hakları Kurulu Üyeliği

 • 2020- Devam Ediyor İstanbul 2 Nolu Barosu

 • 2016 - Devam Ediyor Hukukçular Derneği Üyeliği

 • 2006 - 2020 İstanbul 1 Nolu Barosu Üyeliği

 • 2017 - 2018 Sakarya/Erenler İlçe İnsan Hakları Kurulu Üyeliği