ÖZGEÇMİŞ

27 Eylül 1979 Tarihinde Bursa ili, İnegöl ilçesi, Gündüzlü (Muzal) Köyü’nde dünyaya geldi. 1990 yılında Gündüzlü Köyü İlkokulu’ndan; 1993 yılında İnegöl Sinanbey Ortaokulu’ndan; 1996 yılında İnegöl Ticaret Meslek Lisesi’nden; 2000 yılında İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Adalet Meslek Yüksekokulu’ndan; 2004 yılında Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.

2008 yılında Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hukuk Anabilim Dalı, Kamu Hukuku Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı’nı, “Anayasa Yargısının Meşruluğu Sorunu Işığında Türk Anayasa Mahkemesi” adlı yüksek lisans teziyle; 2013 yılında İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Anabilim Dalı Doktora Programı’nı “Anayasa Yargısının Sınırları Sorunu” adlı doktora teziyle tamamladı.

2007-2009 ve 2012-2014 yılları arasında Atatürk Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü, Anayasa Hukuku Anabilim Dalı’nda; 2009-2012 yılları arasında İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü, Anayasa Hukuku Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak görev yaptı. 18 Ağustos 2014 tarihinde Sakarya Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü, Anayasa Hukuku Anabilim Dalı’na Yardımcı Doçent Doktor unvanıyla Öğretim Üyesi olarak atandı. 22 Şubat 2018 tarih ve 7100 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 6 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle, akademik unvanı “Doktor Öğretim Üyesi” olarak değişti. 26 Aralık 2018 tarihinde Anadolu Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü, Anayasa Hukuku Anabilim Dalı’na Doktor Öğretim Üyesi unvanıyla Öğretim Üyesi olarak atandı.

Mayıs-Ağustos 2016 tarihleri arasında Harvard Law School’da (ABD-Boston-Massachusetts) bilimsel araştırmalarda bulundu. Ferhat USLU, halen çeşitli üniversite ve fakültelerde Hukuka Giriş, Anayasa Hukuku Genel Esaslar, Anayasa Yargısı, Türk Anayasa Hukuku, Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru, Siyasi Partiler Hukuku, İnsan Hakları Hukuku, Genel Kamu Hukuku ve Spor Hukuku dersleri vermekte olup, İngilizce bilmektedir.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ KİŞİSEL SAYFASI

https://akademik.anadolu.edu.tr/ferhatuslu

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU KİŞİSEL SAYFASI

https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/AkademisyenGorevOgrenimBilgileri?islem=direct&authorId=CF5856AA3C972478

ADALET YAYINEVİ KİŞİSEL SAYFASI

https://www.adaletyayinevi.com.tr/index.php?route=product/search&search=ferhat+uslu&limit=100

YAZARIN AKADEMİK ÇALIŞMALARI

ULUSAL KİTAPLAR

 1. USLU, Ferhat: Bütün Konularıyla Anayasa Yargısı Dersleri, Gözden Geçirilmiş ve Güncellenmiş 3. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, Kasım 2019, ISBN: 978-605-300-884-2, Sayfa Sayısı: XVII + 826. https://www.adaletyayinevi.com.tr/index.php?route=product/search&search=ferhat+uslu&limit=100
 2. USLU, Ferhat: Anayasa Hukukunun 99 Konusu, Adalet Yayınevi, Ankara, Mayıs 2019, ISBN: 978-605-300-743-2, Sayfa Sayısı: XV + 802. https://www.adaletyayinevi.com.tr/9786053007432?search=ferhat%20uslu&limit=100
 3. USLU, Ferhat: Anayasa Hukuku Çalışma ve Pratik Kitabı, Gözden Geçirilmiş ve Yenilenmiş 2. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, Mayıs 2019, ISBN: 978-605-300-742-5, Sayfa Sayısı: XV + 733. https://www.adaletyayinevi.com.tr/9786053007425?search=ferhat%20uslu&limit=100
 4. USLU, Ferhat: Türk Anayasa Hukuku, Yenilenmiş ve Güncellenmiş 2. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, Şubat 2019, ISBN: 978-605-300-653-4, Sayfa Sayısı: XIX + 466. https://www.adaletyayinevi.com.tr/9786053006534
 5. TUTAR, Hasan ve Ferhat USLU: Mobbing Hukuku, 1. Baskı,Adalet Yayınevi, Ankara, Ekim 2018, ISBN: 978-605-300-579-7, Sayfa Sayısı: XII + 460. https://www.adaletyayinevi.com.tr/9786053005797
 6. USLU, Ferhat: Anayasa Hukuku Çalışma ve Pratik Kitabı, 1. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, Ekim 2018, ISBN: 978-605-300-578-0, Sayfa Sayısı: XII + 655. https://www.adaletyayinevi.com.tr/9786053005780
 7. USLU, Ferhat: Anayasa Yargısı, Yenilenmiş ve Güncellenmiş 2. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, Eylül 2018, ISBN: 978-605-300-531-5, Sayfa Sayısı: XII + 548. https://www.adaletyayinevi.com.tr/9786053005315?search=ferhat%20uslu&limit=50
 8. USLU, Ferhat: Bütün Konularıyla Anayasa Yargısı Dersleri, Yenilenmiş ve Güncellenmiş 2. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, Eylül 2018, ISBN: 978-605-300-530-8, Sayfa Sayısı: XVI + 714. https://www.adaletyayinevi.com.tr/9786053005308?search=ferhat%20uslu&limit=50
 9. USLU, Ferhat: Anayasa Yargısının Sınırları Sorunu, Gözden Geçirilmiş ve Yenilenmiş 3. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, Eylül 2018, ISBN: 978-605-300-532-2, Sayfa Sayısı: XVI + 621. https://www.adaletyayinevi.com.tr/9786053005322?search=ferhat%20uslu&limit=50
 10. USLU, Ferhat: Türkiye Anayasa Mahkemesi’nin Kararlarından Seçmeler (2016-2017), 1. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, Ekim 2017, ISBN: 978-605-300-275-8, Sayfa Sayısı: X + 898. https://www.adaletyayinevi.com.tr/9786053002758?search=ferhat%20uslu&limit=50
 11. USLU, Ferhat ve Mehmet AKGÜL: Anayasa Hukuku ve İnsan Hakları Hukuku Mevzuatı, Yenilenmiş 2. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, Ekim 2017, ISBN: 978-605-300-286-4, Sayfa Sayısı: XIV + 1.234. https://www.adaletyayinevi.com.tr/9786053002864?search=ferhat%20uslu&limit=50
 12. USLU, Ferhat: Anayasa Hukuku, 1. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, Haziran 2017, ISBN: 978-605-300-200-0, Sayfa Sayısı: XIV + 626. https://www.adaletyayinevi.com.tr/9786053002000?search=ferhat%20uslu&limit=50
 13. USLU, Ferhat: Türk Anayasa Hukuku, 1. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, Haziran 2017, ISBN: 978-605-300-206-2, Sayfa Sayısı: XVI + 384. https://www.adaletyayinevi.com.tr/9786053002062?search=ferhat%20uslu&limit=50
 14. USLU, Ferhat: Sporun Yönetimi ve Örgütlenmesi, 1. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, Haziran 2017, ISBN: 978-605-300-203-1, Sayfa Sayısı: XIX + 467. https://www.adaletyayinevi.com.tr/9786053002031?search=ferhat%20uslu&limit=50
 15. USLU, Ferhat: Turizm Hukuku Dersleri, 1. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, Ekim 2016, ISBN: 978-605-300-038-9, Sayfa Sayısı: XIII + 495. https://www.adaletyayinevi.com.tr/index.php?route=product/product&product_id=3618&search=ferhat+uslu&limit=50
 16. USLU, Ferhat ve Mehmet AKGÜL: Türk Spor Hukuku Mevzuatı, Cilt: I, 1. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, Temmuz 2016, ISBN: 978-605-146-968-3, Sayfa Sayısı: XI + 851. https://www.adaletyayinevi.com.tr/index.php?route=product/product&product_id=3491&search=ferhat+uslu&limit=50
 17. USLU, Ferhat ve Mehmet AKGÜL: Türk Spor Hukuku Mevzuatı, Cilt: II, Türk Futbol Hukuku Mevzuatı, 1. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, Temmuz 2016, ISBN: 978-605-146-969-0, Sayfa Sayısı: IX + 645. https://www.adaletyayinevi.com.tr/index.php?route=product/product&product_id=3491&search=ferhat+uslu&limit=50
 18. USLU, Ferhat: 1982 Anayasası Döneminde Türkiye Anayasa Mahkemesi’nin Siyasi Partilerin Kapatılması, Siyasi Partilere İhtar Verilmesi ve Siyasi Partilerle İlgili Diğer Kararları (8 Cilt), 1. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, Haziran 2016, ISBN Takım: 978-605-146-970-6, Sayfa Sayısı: LXXXIX + 4147. https://www.adaletyayinevi.com.tr/index.php?route=product/product&product_id=3344&search=ferhat+uslu&limit=50
 19. USLU, Ferhat: 1982 Anayasası Döneminde Türkiye Anayasa Mahkemesi’nin Siyasi Partilerin Kapatılması, Siyasi Partilere İhtar Verilmesi ve Siyasi Partilerle İlgili Diğer Kararları, 1. Cilt, 1. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, Haziran 2016, ISBN: 978-605-146-971-3, Sayfa Sayısı: 445. https://www.adaletyayinevi.com.tr/index.php?route=product/product&product_id=3337&search=ferhat+uslu&limit=50
 20. USLU, Ferhat: 1982 Anayasası Döneminde Türkiye Anayasa Mahkemesi’nin Siyasi Partilerin Kapatılması, Siyasi Partilere İhtar Verilmesi ve Siyasi Partilerle İlgili Diğer Kararları, 2. Cilt, 1. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, Haziran 2016, ISBN: 978-605-146-972-0, Sayfa Sayısı: 750. https://www.adaletyayinevi.com.tr/index.php?route=product/product&product_id=3339&search=ferhat+uslu&limit=50
 21. USLU, Ferhat: 1982 Anayasası Döneminde Türkiye Anayasa Mahkemesi’nin Siyasi Partilerin Kapatılması, Siyasi Partilere İhtar Verilmesi ve Siyasi Partilerle İlgili Diğer Kararları, 3. Cilt, 1. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, Haziran 2016, ISBN: 978-605-146-973-7, Sayfa Sayısı: 476. https://www.adaletyayinevi.com.tr/index.php?route=product/product&product_id=3340&search=ferhat+uslu&limit=50
 22. USLU, Ferhat: 1982 Anayasası Döneminde Türkiye Anayasa Mahkemesi’nin Siyasi Partilerin Kapatılması, Siyasi Partilere İhtar Verilmesi ve Siyasi Partilerle İlgili Diğer Kararları, 4. Cilt, 1. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, Haziran 2016, ISBN: 978-605-146-974-4, Sayfa Sayısı: 560. https://www.adaletyayinevi.com.tr/index.php?route=product/product&product_id=3338&search=ferhat+uslu&limit=50
 23. USLU, Ferhat: 1982 Anayasası Döneminde Türkiye Anayasa Mahkemesi’nin Siyasi Partilerin Kapatılması, Siyasi Partilere İhtar Verilmesi ve Siyasi Partilerle İlgili Diğer Kararları, 5. Cilt, 1. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, Haziran 2016, ISBN: 978-605-146-975-1, Sayfa Sayısı: 401. https://www.adaletyayinevi.com.tr/index.php?route=product/product&product_id=3343&search=ferhat+uslu&limit=50
 24. USLU, Ferhat: 1982 Anayasası Döneminde Türkiye Anayasa Mahkemesi’nin Siyasi Partilerin Kapatılması, Siyasi Partilere İhtar Verilmesi ve Siyasi Partilerle İlgili Diğer Kararları, 6. Cilt, 1. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, Haziran 2016, ISBN: 978-605-146-976-8, Sayfa Sayısı: 549. https://www.adaletyayinevi.com.tr/index.php?route=product/product&product_id=3342&search=ferhat+uslu&limit=50
 25. USLU, Ferhat: 1982 Anayasası Döneminde Türkiye Anayasa Mahkemesi’nin Siyasi Partilerin Kapatılması, Siyasi Partilere İhtar Verilmesi ve Siyasi Partilerle İlgili Diğer Kararları, 7. Cilt, 1. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, Haziran 2016, ISBN: 978-605-146-977-5, Sayfa Sayısı: 438. https://www.adaletyayinevi.com.tr/index.php?route=product/product&product_id=3341&search=ferhat+uslu&limit=50
 26. USLU, Ferhat: 1982 Anayasası Döneminde Türkiye Anayasa Mahkemesi’nin Siyasi Partilerin Kapatılması, Siyasi Partilere İhtar Verilmesi ve Siyasi Partilerle İlgili Diğer Kararları, 8. Cilt, 1. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, Haziran 2016, ISBN: 978-605-146-978-2, Sayfa Sayısı: 540. https://www.adaletyayinevi.com.tr/index.php?route=product/product&product_id=3345&search=ferhat+uslu&limit=50
 27.  USLU, Ferhat: 1961 Anayasası Döneminde Türkiye Anayasa Mahkemesi’nin Siyasi Partilerin Kapatılmasıyla İlgili Kararları ve İlgili Mevzuat, 1. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, Haziran 2016, ISBN: 978-605-146-953-9, Sayfa Sayısı: IX + 449. https://www.adaletyayinevi.com.tr/index.php?route=product/product&product_id=3336&search=ferhat+uslu&limit=50
 28. USLU, Ferhat: Spor Hukuku Dersleri, 1. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, Şubat 2016, ISBN: 978-605-146-827-3, Sayfa Sayısı: XXI + 432. https://www.adaletyayinevi.com.tr/index.php?route=product/product&product_id=473&search=ferhat+uslu&limit=50
 29. USLU, Ferhat: Türk Anayasa Hukuku Dersleri, 1. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, Şubat 2016, ISBN: 978-605-146-819-8, Sayfa Sayısı: XX + 399. https://www.adaletyayinevi.com.tr/index.php?route=product/product&product_id=415&search=ferhat+uslu&limit=50
 30. USLU, Ferhat: 1982 Anayasası’na Göre Türk Anayasa Hukuku Ders Notları, Yenilenmiş ve Güncellenmiş 2. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, Şubat 2016, ISBN: 978-605-146-826-6, Sayfa Sayısı: XIX + 345. https://www.adaletyayinevi.com.tr/index.php?route=product/product&product_id=476&search=ferhat+uslu&limit=50
 31. USLU, Ferhat: Anayasa Hukuku Uygulamaları, Yenilenmiş ve Genişletilmiş 2. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, Şubat 2016, ISBN: 978-605-146-824-2, Sayfa Sayısı: XVI + 629. https://www.adaletyayinevi.com.tr/index.php?route=product/product&product_id=477&search=ferhat+uslu&limit=50
 32. USLU, Ferhat: Anayasa Mahkemesi’nin 2015 Yılı Kararlarından Seçmeler, 1. Cilt, 1. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, Şubat 2016, ISBN: 978-605-146-816-7, Sayfa Sayısı: 486. https://www.adaletyayinevi.com.tr/index.php?route=product/product&product_id=421&search=ferhat+uslu&limit=50
 33. USLU, Ferhat: Anayasa Mahkemesi’nin 2015 Yılı Kararlarından Seçmeler, 2. Cilt, 1. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, Şubat 2016, ISBN: 978-605-146-817-4, Sayfa Sayısı: 478. https://www.adaletyayinevi.com.tr/index.php?route=product/product&product_id=433&search=ferhat+uslu&limit=50
 34. USLU, Ferhat: Anayasa Mahkemesi’nin 2015 Yılı Kararlarından Seçmeler, 3. Cilt, 1. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, Şubat 2016, ISBN  978-605-146-818-1, Sayfa Sayısı: 464. https://www.adaletyayinevi.com.tr/index.php?route=product/product&product_id=434&search=ferhat+uslu&limit=50
 35. USLU, Ferhat: Anayasa Mahkemesi’nin 2015 Yılı Kararlarından Seçmeler, 4. Cilt, 1. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, Şubat 2016, ISBN: 978-605-146-835-8, Sayfa Sayısı: 560. https://www.adaletyayinevi.com.tr/index.php?route=product/product&product_id=564&search=ferhat+uslu&limit=50
 36. USLU, Ferhat: Anayasa Mahkemesi’nin 2015 Yılı Kararlarından Seçmeler (4 Cilt), 1. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, Şubat 2016, Sayfa Sayısı: 1950. https://www.adaletyayinevi.com.tr/index.php?route=product/product&product_id=565&search=ferhat+uslu&limit=50
 37. USLU, Ferhat: Anayasa Yargısı, 1. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, Ağustos 2016, ISBN: 978-605-146-987-4, Sayfa Sayısı: XII + 594. https://www.adaletyayinevi.com.tr/index.php?route=product/product&product_id=3395&search=ferhat+uslu&limit=50
 38. USLU, Ferhat: Bütün Konularıyla Anayasa Yargısı Dersleri, 1. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, Eylül 2015, ISBN: 978-605-146-700-9, Sayfa Sayısı: XVI + 495. https://www.adaletyayinevi.com.tr/index.php?route=product/product&product_id=2902&search=ferhat+uslu&limit=50
 39.  USLU, Ferhat: Anayasa Yargısının Sınırları Sorunu, Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 2. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, Nisan 2015, ISBN: 978-605-146-597-5, Sayfa Sayısı: XVII + 456. https://www.adaletyayinevi.com.tr/index.php?route=product/product&product_id=2597&search=ferhat+uslu&limit=50
 40. USLU, Ferhat ve Mehmet AKGÜL: Türk Anayasa Hukuku ve İnsan Hakları Mevzuatı, 1. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, Kasım 2016, ISBN: 978-605-300-047-1, Sayfa Sayısı: XIV + 1073. https://www.adaletyayinevi.com.tr/index.php?route=product/product&product_id=3632&search=ferhat+uslu&limit=50
 41. USLU, Ferhat: Anayasa Hukuku Uygulamaları, 1. Baskı,Adalet Yayınevi, Ankara, Haziran 2015, ISBN: 978-605-146-643-9, Sayfa Sayısı: XVI + 420. https://www.adaletyayinevi.com.tr/index.php?route=product/product&product_id=2732&search=ferhat+uslu&limit=50
 42. USLU, Ferhat: 1982 Anayasa’sına Göre Türk Anayasa Hukuku Ders Notları, 1. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, Ocak 2015, ISBN: 978-605-146-544-9, Sayfa Sayısı: XVI + 390. https://www.adaletyayinevi.com.tr/index.php?route=product/product&product_id=2474&search=ferhat+uslu&limit=50
 43. USLU, Ferhat: Anayasa Yargısının Sınırları Sorunu, 1. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, Eylül 2014, ISBN: 978-605-146-461-9, Sayfa Sayısı: XVI + 395. https://www.adaletyayinevi.com.tr/index.php?route=product/product&product_id=2597&search=ferhat+uslu&limit=50

ULUSLARARASI KİTAPLARDA BÖLÜMLER

 1. USLU, Ferhat ve Huzeyfe KARABAY: “Elektronik Parti İle Parti İçi Demokrasi Arasındaki İlişki”,  Güncel Maliye ve Kamu Yönetimi Çalışmaları, Edt.: Volkan YURDADOĞ, Akademisyen Yayınevi, Ankara, Mart 2020, ISBN:978-605-258-886-4, ss. 213-230.
 2. USLU, Ferhat ve Huzeyfe KARABAY: “Disiplinli Partilerde Parti İçi Demokrasi”, İktisat ve İdari Bilimlerde Güncel Akademik Çalışmalar, Edt.: Mustafa HATİPLER, Akademisyen Yayınevi, Ankara, Mart 2020, ISBN: 978-605-258-896-3, ss. 39-51.
 3. USLU, Ferhat: “Kamu Denetçiliği Kurumu’nun Etkililiği Üzerine”, Güncel Sosyal Bilimler Araştırmaları, Edt.: Sadık Erol ER, Akademisyen Yayınevi, Ankara, Mart 2020, ISBN: 978-605-258-882-6, ss. 83-100.

ULUSAL KİTAPTA BÖLÜM

 1. USLU, Ferhat: “Kamu Yönetiminin Teşkilat Yapısı: Merkezi Yönetim ve Taşra Teşkilatı”, Kamu Özel Kesim Yapısı ve İlişkileri, Edt.: Hasan TUTAR, Anadolu Üniversitesi Basımevi, Eskişehir, Ocak 2019, ISBN: 975-978-06-3299-0, ss. 62-94.

 ULUSAL KİTAPTA EDİTÖRLÜK

 1. Türk Anayasa Hukukunun Güncel Sorunları, Edt: USLU, Ferhat, 1. Baskı, Beşköprü Yayınları, Sakarya, Eylül 2017, Doi: https://doi.org/10.25272/B.978-605-82738-9-4, E-ISBN: 978-605-82738-9-4, Sayfa Sayısı: V + 161.                        https://drive.google.com/file/d/0B9HcjpvWu3lFTFN2UEpGYV9oQTQ/view

ULUSAL MAKALELER

 1. USLU, Ferhat ve Sevtap ANGUN, “Türkiye’de Siyasi Parti Kapatma Nedeni Olarak “Devletin Ülkesi ve Milletiyle Bölünmez Bütünlüğü İlkesi””, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ISSN: 2667 – 8683, Cilt: 20, Sayı: Milli Egemenlik Özel Sayısı, Nisan 2020, ss. 39-60. http://dergipark.org.tr/tr/pub/ausbd/issue/53861
 2. USLU, Ferhat ve Melike YAVUZ DALGIÇ, “Siyasi Partilerin Mali Denetimi: Anayasa Mahkemesi’nin 2019 Yılı Kararları Ekseninde Kısa Bir Analiz”, Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, ISSN: 2687-394X, Cilt: 6, Sayı: 2, Temmuz 2020, ss. 281-313. http://andhd.dergi.anadolu.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/245-published.pdf
 3. USLU, Ferhat ve Name TURHAN, “Seçim Sistemleri ve Parti İçi Demokrasi: Kısa Bir Analiz”, Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, ISSN: 2687-394X, Cilt: 6, Sayı: 2, Temmuz 2020, ss. 315-341. http://andhd.dergi.anadolu.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/246-published.pdf
 4. USLU, Ferhat, Huzeyfe KARABAY, “Siyasi Kültür İle Parti İçi Demokrasi İlişkisi”, Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, ISSN: 2687-394X, Cilt: 5, Sayı: 2, Temmuz 2019, ss. 381-405. http://andhd.dergi.anadolu.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/218-published.pdf
 5. USLU, Ferhat, Mehmet AKGÜL ve Oğuzcan KUTKAN: “Ceza Muhakemesinde Kanun Yolları Denetimi ve Kimi Anayasaya Aykırılık Sorunları”, Legal Hukuk Dergisi, ISSN: 1303-9210, Cilt: 15, Sayı: 180, Aralık 2017, ss. 5803-5836. https://legal.com.tr/urun/legal-hukuk-dergisi-yil-2017-sayi-180/367509
 6. USLU, Ferhat ve Mehmet AKGÜL: “Anayasalarda Etkili Olan Temel Düşünce Sistemleri ya da İdeolojiler”, Legal Hukuk Dergisi, ISSN: 1303-9210, Cilt: 15, Sayı: 179, Kasım 2017, ss. 5397-5421. https://legal.com.tr/urun/legal-hukuk-dergisi-yil-2017-sayi-179/367508
 7. USLU, Ferhat ve Firdes YÜZBAŞI: “Torba Kanun Uygulamaları Üzerine Bir Eleştiri”, Legal Hukuk Dergisi, ISSN: 1303-9210, Cilt: 15, Sayı: 178, Ekim 2017, ss. 4907-4929. https://legal.com.tr/urun/legal-hukuk-dergisi-yil-2017-sayi-178/367507
 8. USLU, Ferhat ve Firdes YÜZBAŞI: ““Türkiye Modeli Başkanlık Hükûmeti Sistemi” ya da “Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi” Gerçek Bir Başkanlık Hükûmeti Sistemi midir?”, Legal Hukuk Dergisi, ISSN: 1303-9210, Cilt: 15, Sayı: 177, Eylül 2017, ss. 4317-4346. https://legal.com.tr/urun/legal-hukuk-dergisi-yil-2017-sayi-177/367506
 9. USLU, Ferhat ve Oğuzcan KUTKAN: “Kabahatler Hukukunda Tüzel Kişilerin Sorumluluğu”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Şeref ERTAŞ Armağanı Özel Sayısı, ISSN 1303-6963, Özel Sayı, Cilt: 19, 2017, ss. 2803-2839. http://hukuk.deu.edu.tr/wp-content/uploads/2017/11/7-FERHAT-USLU-OGUZCAN-KUTKAN.pdf
 10. USLU, Ferhat ve Ali ÖZDEMİR: “Yaşama Hakkı Bağlamında Denizlerde “Geri Gönderilmeme (Non-Refoulement) İlkesi””, Ombudsman Akademik Dergisi, ISSN: 2148-256X, Yıl: 3, Sayı: 6, Ocak-Haziran 2017, ss. 49-78. https://www.ombudsman.gov.tr/contents/files/ombudsman-akdemik-dergi-haziran-2017.pdf
 11. USLU, Ferhat: “Türk Hukukunda Meclis Araştırması”, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, ISSN: 2147-3293, Sayı: 12, Temmuz 2016, ss: 29-67. https://www.seckin.com.tr/kitap/537147795
 12. USLU, Ferhat ve Ali ÖZDEMİR: “1876 Kanun-i Esasi’de Temel Hak ve Özgürlüklere İlişkin 1909 Değişikleri ve Bu Değişikliklerin Değerlendirilmesi”, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, ISSN: 2147-3293, Sayı: 12, Temmuz 2016, ss: 9-28. https://www.seckin.com.tr/kitap/537147795
 13. USLU, Ferhat: “İlk Anayasamız Kânûn-i Esâsî”, Çehre Dergisi, Yıl: 1, Sayı: 1, Şubat 2015, ss. 23-26.
 14. USLU, Ferhat: “Türkiye’de Anayasa Yargısının Kabul Edilişine İlişkin İki Teori”, Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, ISSN: 2147-768X, Cilt: 2, Sayı: 1, Temmuz 2014, ss. 49-92. https://www.seckin.com.tr/kitap/163512354
 15. USLU, Ferhat: “Çağdaş Ceza Adaleti İçinde Mağdur”, Ankara Barosu Dergisi, ISSN: 1300-9885, Yıl: 72, Sayı: 2013/4, Ekim-Kasım-Aralık 2013, ss. 241-260. http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/tekmakale/2013-4/6.pdf
 16. USLU, Ferhat: “Anayasa Yargısının Meşruluğu”, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, ISSN: 1309-6826, Yıl: 4, Sayı: 15, Ekim 2013, ss. 215-245. http://www.taa.gov.tr/yayin/turkiye-adalet-akademisi-dergisi-sayi-15/
 17. USLU, Ferhat: “Anayasa Yargısının Meşruluğuna Bir İtiraz Olarak “Egemenlik””, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, ISSN: 1304-2408, Yıl: 26, Sayı: 109, Kasım-Aralık 2013, ss. 177-202. http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/makaleler?s=109&lightbox
 18. USLU, Ferhat: “Anayasa Yargısının İşlevleri”, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Doğan SOYASLAN Armağanı Özel Sayısı, ISSN: 1306-3839, Cilt: VIII, Sayı: 2, Aralık 2013, ss. 543-580. https://hukukdergi.erciyes.edu.tr/Dosyalar/YIL_2013__CILT_8__SAYI_2_(Prof._Dr._Dogan_SOYASLAN_Armagani).pdf
 19. USLU, Ferhat: “Ceza Yargılaması Hukukunda Koruma Önlemi Olarak “Konutta Arama””, İstanbul Barosu Dergisi, ISSN: 1304-737X, Ceza Özel Sayısı: 1, Ocak 2007, ss. 47-61. http://www.istanbulbarosu.org.tr/HaberDetay.aspx?ID=2474&Desc=%C4%B0stanbul-Barosu-Dergisi-Ceza-%C3%96zel-Say%C4%B1s%C4%B1-Yo%C4%9Fun-%C4%B0lgi-G%C3%B6r%C3%BCyor

ULUSLARARASI BİLDİRİLER

 1. USLU, Ferhat ve Ali ÖZDEMİR: Türkiye Anayasa Mahkemesi’nin 16 Nisan 2017 Tarihli Halkoylamasına İlişkin Kararının Değerlendirilmesi, Uluslararası Sosyal Bilimler ve İnovasyon Kongresi (SOSCON 2018), 11.05.2018/13.05.2018, Kervansaray Hotel, Antalya, Türkiye, Uluslararası Sosyal Bilimler ve İnovasyon Kongresi Özet Kitapçığı, Edt.: Bora YENİHAN, Gökçe CEREV ve Ömer Şükrü YUSUFOĞLU, ISBN: 978-975-394-087-0, 11 Mayıs 2018, s. 177.
 2. USLU, Ferhat ve Ali ÖZDEMİR: Unutulma Hakkı Üzerine, Uluslararası Sosyal Bilimler ve İnovasyon Kongresi (SOSCON 2018), 11.05.2018/13.05.2018, Kervansaray Hotel, Antalya, Türkiye, Uluslararası Sosyal Bilimler ve İnovasyon Kongresi Özet Kitapçığı, Edt.: Bora YENİHAN, Gökçe CEREV ve Ömer Şükrü YUSUFOĞLU, ISBN: 978-975-394-087-0, 11 Mayıs 2018, s. 193.
 3. USLU, Ferhat ve Ufuk Ramazan ÇAKMAK: Yüksek Seçim Kurulu’nun 16 Nisan 2017 Tarih ve 560 Sayılı Mühürsüz Oyların Geçerliliğiyle İlgili Kararının Değerlendirilmesi, Uluslararası Sosyal Bilimler ve İnovasyon Kongresi (SOS-CON 2018), 11.05.2018/13.05.2018, Kervansaray Hotel, Antal-ya, Türkiye, Uluslararası Sosyal Bilimler ve İnovasyon Kongresi Özet Kitapçığı, Edt.: Bora YENİHAN, Gökçe CE-REV ve Ömer Şükrü YUSUFOĞLU, ISBN: 978-975-394-087-0, 11 Mayıs 2018, s. 201.
 4. USLU, Ferhat ve Ufuk Ramazan ÇAKMAK: Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin “Bütçe Hakkı” Üzerine, Uluslararası Sosyal Bilimler ve İnovasyon Kongresi (SOSCON 2018), 11.05.2018/13.05.2018, Kervansaray Hotel, Antalya, Türkiye, Uluslararası Sosyal Bilimler ve İnovasyon Kongresi Özet Kitapçığı, Edt.: Bora YENİHAN, Gökçe CEREV ve Ömer Şükrü YUSUFOĞLU, ISBN: 978-975-394-087-0, 11 Mayıs 2018, s. 202.
 5. USLU, Ferhat: “İfade Özgürlüğü” ve “Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu”, 1st International Congresses on New Horizons in Education and Social Science (ICES-2018), 09.04.2018/11.04.2018, Radisson Blu Conference & Airport Hotel, İstanbul, Türkiye, Abstracts of ICES 2018, Edt: Hayrullah KAHYA, ASOS Publishing, Elazığ, 15 Nisan 2018,  ISBN: 978-605-2132-20-3, s. 127.
 6. USLU, Ferhat: Türkiye Anayasa Mahkemesi’nin Mehmet Hasan ALTAN Kararının Değerlendirilmesi, 1st International Congresses on New Horizons in Education and Social Science (ICES-2018), 09.04.2018/11.04.2018, Radisson Blu Conference & Airport Hotel, İstanbul, Türkiye, Abstracts of ICES 2018, Edt: Hayrullah KAHYA, ASOS Publishing, Elazığ, 15 Nisan 2018,  ISBN: 978-605-2132-20-3, s. 128.
 7. USLU, Ferhat: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 16 Nisan 2017 Tarihli Halkoylamasına İlişkin Kararının Değerlendirilmesi, 1st International Congresses on New Horizons in Education and Social Science (ICES-2018), 09.04.2018/11.04.2018, Radisson Blu Conference & Airport Hotel, İstanbul, Türkiye, Abstracts of ICES 2018, Edt: Hayrullah KAHYA, ASOS Publishing, Elazığ, 15 Nisan 2018,  ISBN: 978-605-2132-20-3, s. 129.
 8. USLU, Ferhat: 21 Ocak 2017 Tarihli Anayasa Değişikliği Bağlamında “Yargı Erki”, International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS 2017), 18.05.2017/22.05.2017, International University of Sarajevo, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, ICPESS 2017 Bildiri Özetleri Kitabı, Edt: Fatih YARDIMCIOĞLU, Hakkı BAĞCI ve Furkan BEŞEL, Beşköprü Yayınları, Sakarya, 2017, ISBN: 978-605-82738-2-5, s. 10.
 9. USLU, Ferhat: 21 Ocak 2017 Tarihli Anayasa Değişikliği Bağlamında “Olağanüstü Yönetim Usulleri”, International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS 2017), 18.05.2017/22.05.2017, International University of Sarajevo, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, ICPESS 2017 Bildiri Özetleri Kitabı, Edt: Fatih YARDIMCIOĞLU, Hakkı BAĞCI ve Furkan BEŞEL, Beşköprü Yayınları, Sakarya, 2017, ISBN: 978-605-82738-2-5, s. 11.
 10. USLU, Ferhat: 1982 Anayasası Düzeninde Kanun Hükmünde Kararnameler ve 21 Ocak 2017 Tarihinde Kabul Edilen Anayasa Değişikliğinde Yer verilen Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri Üzerine, International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS 2017), 18.05.2017/22.05.2017, International University of Sarajevo, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, ICPESS 2017 Bildiri Özetleri Kitabı, Edt: Fatih YARDIMCIOĞLU, Hakkı BAĞCI ve Furkan BEŞEL, Beşköprü Yayınları, Sakarya, 2017, ISBN: 978-605-82738-2-5, s. 12.
 11. USLU, Ferhat: 21 Ocak 2017 Tarihli Anayasa Değişikliğiyle Getirilen Sistemde Yasama ve Yürütme Erkleri Arasındaki İlişkiler Üzerine, III. International Multidisciplinary Congress Eurasia (IMCOFE 2017), 27.04.2017/30.04.2017, Universitat Autònoma de Barcelona, The Casa de Convalescència, Barcelona, Spain, Abstract Book, 2017, ISBN: 978-9944-0637-4-6, s. 144.
 12. USLU, Ferhat: 21 Ocak 2017 Tarihli Anayasa Değişikliği Bağlamında Cumhurbaşkanının “Seçimlerin Yenilenmesine Karar Verme Yetkisi” Üzerine, III. International Multidisciplinary Congress Eurasia (IMCOFE 2017), 27.04.2017/30.04.2017, Universitat Autònoma de Barcelona, The Casa de Convalescència, Barcelona, Spain, Abstract Book, 2017, ISBN: 978-9944-0637-4-6, s. 145 ve 146.
 13. USLU, Ferhat: 21 Ocak 2017 Tarihli Anayasa Değişikliğiyle Kabul Edilen Sistemdeki Cumhurbaşkanının Konumu, 2nd International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences (IBAD 2017), 20.04.2017/23.04.2017, Radisson Blu Conference & Airport Hotel, İstanbul, Türkiye, Book of Abstracts, Edt: Hayrullah KAHYA, İstanbul, 2017, ISBN: 978-605-9496-35-3, s. 123.
 14. USLU, Ferhat: 1982 Anayasası Düzeninde “Askeri Yargı” ve 21 Ocak 2017 Tarihli Anayasa Değişikliğiyle Kabul Edilen Sistem Üzerine, 2nd International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences (IBAD 2017), 20.04.2017/23.04.2017, Radisson Blu Conference & Airport Hotel, İstanbul, Türkiye, Book of Abstracts, Edt: Hayrullah KAHYA, İstanbul, 2017, ISBN: 978-605-9496-35-3, s. 124.
 15. USLU, Ferhat: Anayasa Mahkemesi’nin Bazı Konulardaki İçtihatlarının Türk Siyasetine Etkileri, The 2016 International Conference On Humanities And Cultural Studies (ICHACS), 06.11.2016/10.11.2016, Prague, Czech Republic, Abstracts, 2016, s. 8.
 16. USLU, Ferhat: 6723 Sayılı Kanun’un Kimi Düzenlemelerinin Hukuk Devleti İlkesi Açısından Değerlendirilmesi, International Conference on Social Sciences&Education Research (ICSSER) 2016, 04.11.2016/06.11.2016, İstanbul, Türkiye, The Book of ICSSER Abstracts, Edt: Mahmut DEMİR ve Şirvan Şen DEMİR, 2016, ISBN: 978-605-83063-0-1, s. 62.
 17. USLU, Ferhat: 2010 ve 2011 Yıllarında Yapılan Anayasa Yargısıyla İlgili Reformların Türkiye Anayasa Mahkemesi’nin Kimi İçtihatları Üzerindeki Etkileri, International Academic Researches Congress (INES) 2016, 03.11.2016/05.11.2016, Antalya, Türkiye, INES Abstract Book, s. 110.
 18. USLU, Ferhat: Türkiye’nin Hükûmet Sistemi Üzerine, International Conference of Strategic Research in Social Science and Education (ICoSReSSE-2016), 14.10.2016/16.10.2016, Sirene Belek Hotel, Antalya, Türkiye, Abstracts Book, Edt: Gürkan KALKAN, 2016, s. 102.

ULUSAL BİLDİRİLER

 1. USLU, Ferhat: Kore ve Türkiye’de Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru, Kore-Türkiye Ortak Sempozyumu, 13.05.2015, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Ankara, Türkiye.
 2. USLU, Ferhat: Temel Hak ve Özgürlüklerin Sınırlandırılması Rejimi, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü Paneli, 10.12.2014, Sakarya Üniversitesi, Sakarya, Türkiye.

Akademik Görevler

 • 2018-Devam Ediyor Doktor Öğretim Üyesi

  Anadolu Üniversitesi
  Hukuk Fakültesi / Kamu Hukuku Bölümü / Anayasa Hukuku Anabilim Dalı

 • 2018-2018 Doktor Öğretim Üyesi

  Sakarya Üniversitesi
  Hukuk Fakültesi / Kamu Hukuku Bölümü / Anayasa Hukuku Anabilim Dalı

 • 2014-2018 Yardımcı Doçent Doktor

  Sakarya Üniversitesi
  Hukuk Fakültesi / Kamu Hukuku Bölümü / Anayasa Hukuku Anabilim Dalı

 • 2013-2014 Doktor Araştırma Görevlisi

  Atatürk Üniversitesi
  Hukuk Fakültesi / Kamu Hukuku Bölümü /Anayasa Hukuku Anabilim Dalı

 • 2009-2012 Araştırma Görevlisi

  İstanbul Üniversitesi
  Hukuk Fakültesi / Kamu Hukuku Bölümü / Anayasa Hukuku Anabilim Dalı

 • 2007 - 2009 Araştırma Görevlisi

  Atatürk Üniversitesi

  Hukuk Fakültesi / Kamu Hukuku Bölümü / Anayasa Hukuku Anabilim Dalı

İdari Görevler

 • 2019-2020 Anabilim Dalı Başkanı

  Anadolu Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü, İnsan Hakları Hukuku Anabilim Dalı

 • 2019 - 2020 Dekan Yardımcısı

  Anadolu Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Dekanlığı

 • 2014 - 2018 Anabilim Dalı Başkanı

  Sakarya Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü, Anayasa Hukuku Anabilim Dalı

 • 2015 - 2018 Anabilim Dalı Başkanı

  Sakarya Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü, Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı

 • 2017 - 2018 Anabilim Dalı Başkanı

  Sakarya Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü, İnsan Hakları Hukuku Anabilim Dalı

 • 2015 - 2017 Fakülte Kurulu Üyeliği

  Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi

 • 2015 - 2015 Bölüm Başkan Yardımcılığı

  Sakarya Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü

Diğer Görevler

 • 2017 - 2018 Sakarya/Erenler İlçe İnsan Hakları Kurulu Üyeliği

 • 2016 - Devam Hukukçular Derneği Üyeliği

 • 2006 - Devam İstanbul Barosu Üyeliği