Aylar: Kasım 2013

Demokrasi Azınlığın Haklarını Korur; İsteklerini Değil

  • On 8 Kasım 2013

Demokrasi, eski Yunanca’daki demos (halk) ve kretein (ya da kratos-yönetmek ya da hükmetmek) kelimelerinin bileşiminden oluşmaktadır. Ne var ki, demos kelimesinin halk anlamının yanında “yoksullar” anlamı da bulunmaktadır. Türkçe’de demosun bu anlamına karşılık gelebilecek bir kelime olarak “avam” düşünülebilir. Sözgelimi Birleşik Krallık’ın demokratikleşmesi “avam”ın (commons) temsilcisi olan Avam Kamarası’nın yetki bakımından Kral ve aristokratların temsilcisi […]

Daha fazla