Aylar: Eylül 2014

Genel Oyla Belirlenen Cumhurbaşkanının Meşruiyeti Sorunu (1)

  • On 15 Eylül 2014

Bilindiği gibi 31.05.2007 tarihinde 5678 sayılı Kanun’la yapılan anayasa değişikliği ile cumhurbaşkanının TBMM tarafından seçilmesi usulüne son verilerek genel oya dayalı seçimlerle belirmesi esası kabul edilmiştir. Anılan düzenlemeyi içeren anayasa değişikliği 21 Ekim 2007 tarihinde halkoyuna sunulmuş ve % 68, 95 gibi yüksek bir çoğunlukla kabul edilmiştir. 29 Ağustos 2007 tarihinde aynı zamanda cumhurbaşkanlığı seçimi […]

Daha fazla