Aylar: Kasım 2014

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun Denetimi ve Kuvvetler Ayrılığı Meselesi (1)

  • On 11 Kasım 2014

Bilindiği gibi 2014 yılının Ekim ayının gündemi en çok meşgul eden konularından birisini Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) oluşturmuştur. Tartışmalar daha çok belirli görüşe sahip üyelerin HSYK’da çoğunluk oluşturduğu, bu yapılanmanın bertaraf edilmediği taktirde yargı bağımsızlığı ve insan hakları açısından telafisi güç sonuçlar doğuracağı, HSYK’nın üye kompozisyonunun belirlenmesinde ve anılan kurulun denetimi konusunda yeni […]

Daha fazla