Aylar: Aralık 2014

Türkiye’de Demokrasiye Yapılmış Müdahaleler ve Savcı Sacit Kayasu’nun Ardından…

  • On 1 Aralık 2014

Türkiye’de cumhuriyetin ilan edildiği tarih olan 29 Ekim 1923 tarihinden günümüze kadarki geçen zaman diliminde “demokrasi ve onun kurumsallaşması” sürecinin, aslında “demokrasiye yapılmış müdahaleler tarihi” olarak adlandırılabileceği rahatlıkla görülebilir. Esasında 1925 ile 1950 yılları arasındaki “tek parti iktidarı” döneminde, ülkemizde demokrasinin varlığından söz etmek mümkün değildir. Ne yazık ki anılan dönem otoriter ve baskıcı uygulamaların […]

Daha fazla