Aylar: Aralık 2016

Türkiye İçin Hükûmet Sistemi Arayışları

  • On 7 Aralık 2016

Bilindiği gibi ülkemizde özellikle 1 Kasım 2015 tarihli milletvekili genel seçimlerinden sonraki süreçte yoğunluklu olarak hükûmet sistemi tartışmaları yapılmaktadır. Esasında ülkemiz açısından hükûmet sistemi tartışmaları, yüz seneden daha uzun bir süredir söz konusudur. Gerçekten de 1876 Kânûn-i Esâsî’nin Devlet Başkanı Padişah II. Abdülhamit tarafından bir fermanla kabul edilmesinden hemen sonra yasama ile yürütme arasındaki ilişkiler […]

Daha fazla

Sakarya Üniversitesinde Başkanlık Hükûmeti Sistemi Konuşuldu

  • On 6 Aralık 2016

SAÜ Hukuk Fakültesi Sabahattin Zaim Konferans Salonu’nda gerçekleşen etkinliğe Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamza Al ve Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Ferhat Uslu konuşmacı olarak katıldı. Konferansta “Başkanlık Sistemi” hukuki ve siyasi yanlarıyla ele alındı. http://www.milliyet.com.tr/sau-de-baskanlik-sistemi-konusuldu-sakarya-yerelhaber-1697046/ http://haber.sakarya.edu.tr/baskanlik-sistemi-konusuldu-h50610.html  

Daha fazla