Kişisel Blog

27 Nisan Darbesi (1)

  • On 25 Nisan 2015

Türkiye 2007 yılına cumhurbaşkanlığı seçimi tartışmaları gölgesinde girmişti. Dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in görev süresinin bitmek üzere olması nedeniyle yeni bir cumhurbaşkanı seçilme zorunluluğu ortaya çıkmıştı. Ne var ki, 3 Kasım 2002 seçimleriyle tek başına iktidara gelen Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (Adalet ve Kalkınma Partisi bu seçimlerde oyların yüzde 34,28 ini alarak 550 milletvekilinden oluşan […]

Daha fazla

Cumhurbaşkanının Üniversite Rektörlerini Seçme ve Atama Yetkisi ve İstanbul Üniversitesi Rektörlük Seçimleri Üzerine

  • On 6 Nisan 2015

Cumhurbaşkanının üniversite rektörlerini seçme ve atama yetkisi ülkemizde zaman zaman tartışma konusu olabilmektedir. Özellikle Cumhurbaşkanının, üniversitelerde yapılan rektörlük seçimlerinde en fazla oyu alamayan rektör adaylarını seçmesi ve ataması durumlarında tartışmalar alevlenmektedir. Son olarak 2 Nisan 2015 tarihinde Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip ERDOĞAN’ın İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’ne, üniversitede yapılan seçimlerde 1202 oy alan Prof. Dr. Mehmet Raşit […]

Daha fazla

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’nin 26 Şubat 2015 Tarihli Başörtüsü Kararı Üzerine

  • On 23 Mart 2015

Bilindiği gibi ülkemizde başını örtmek isteyen üniversite öğrencileri ve kamu çalışanları uzun yıllar çeşitli baskı ve yasaklarla karşı karşıya kaldılar. Baskı ve yasakların dozajı özellikle 28 Şubat Darbesi sürecinde oldukça artmış olmakla birlikte, anılan darbe sürecinden sonra da başörtüsü yasağı ve başörtülülere baskılar değişik yoğunlukta devam etmiştir. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının yargıda gerçekleştirdiği reformlar […]

Daha fazla

12 Mart Darbesi Sonrası ve Ara Rejim

  • On 13 Mart 2015

Önceki yazımda (12 Mart Darbesi, http://webunya.com/12-mart-darbesi) 12 Mart 1971 Darbesine gelinceye kadarki iç gelişmelerden (9 Mart olayı dışındaki) bahsetmiş ve darbenin muhtırası olan metne değinmiştim. Bu yazımda darbe sonrası tepkiler ve yaklaşık iki buçuk yıllık ara rejimden söz edeceğim. Muhtıra, hükûmete tebliğ edildiği gibi Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi’ne de tebliğ edilmeye çalışılmıştı[1]. Ne var […]

Daha fazla

12 Mart Darbesi

  • On 9 Mart 2015

27 Mayıs 1960 Darbesi Türkiye demokrasisi üzerinde derin yaralar bırakmış ve uzun yıllar sürecek siyasi, ekonomik ve sosyal istikrarsızlıklara neden olmuştur[1]. Ayrıca 27 Mayıs Darbesi, 12 Mart 1971, 12 Eylül 1980, 28 Şubat 1997 ve 27 Nisan 2007 askeri darbelerine de psikolojik destek sağlamıştır. Bu konuda özellikle İsmet İnönü’nün 13.12.1964 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi Meclis […]

Daha fazla

28 Şubat Darbesi

  • On 2 Mart 2015

Bilindiği gibi 24 Aralık 1995 Milletvekili Genel Seçimlerinde Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN’ın genel başkanlığını yürüttüğü Refah Partisi (RP) birinci parti olmuştu. Dönemin siyasi tablosu gereği ve Doğru Yol Partisi (DYP) ile Anavatan Partisi (ANAP) arasındaki kısa süreli koalisyon hükûmetinin dağılması sonucu RP, DYP ile 28 Haziran 1996 tarihinde koalisyon hükûmeti kurmak zorunda kaldı (hükûmetin güvenoyu […]

Daha fazla

İçimizdeki Yunanistan’lılar

  • On 28 Ocak 2015

Yazının başlığını “İçimizdeki Yunanlılar” olarak düşünmüştüm başta. Ancak belirli bir etnik kimliğe atıf olduğu için bundan vazgeçtim ve “İçimizdeki Yunanistan’lılar”da karar kıldım. Beni bilenler bilir, herhangi bir etnik kimliğin diğerinin üstünde-altında ya da birinin ötekisinden daha az-fazla değerli olduğu düşüncesinde değilimdir. O yüzden benim için “Yunanistanlı” olmak da, “Türkiyeli” olmak da aynı değerdedir. Geçmişte etnik […]

Daha fazla

Cumhurbaşkanının Bakanlar Kuruluna Başkanlık Etmesi Meselesi

  • On 6 Ocak 2015

Bilindiği gibi özellikle 2014 yılının ikinci yarısından itibaren Cumhurbaşkanının Bakanlar Kuruluna başkanlık etmesi tartışmaları gündemi oldukça meşgul etmiştir. Esasında daha önceki dönemlerde buna benzer tartışmalar gündeme gelmemişti. Ancak özellikle 31.5.2007 tarih ve 5678 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun md. 5 ile Cumhurbaşkanının TBMM tarafından seçilmesi sisteminden vazgeçilerek genel oyla yapılacak […]

Daha fazla

Türkiye’de Demokrasiye Yapılmış Müdahaleler ve Savcı Sacit Kayasu’nun Ardından…

  • On 1 Aralık 2014

Türkiye’de cumhuriyetin ilan edildiği tarih olan 29 Ekim 1923 tarihinden günümüze kadarki geçen zaman diliminde “demokrasi ve onun kurumsallaşması” sürecinin, aslında “demokrasiye yapılmış müdahaleler tarihi” olarak adlandırılabileceği rahatlıkla görülebilir. Esasında 1925 ile 1950 yılları arasındaki “tek parti iktidarı” döneminde, ülkemizde demokrasinin varlığından söz etmek mümkün değildir. Ne yazık ki anılan dönem otoriter ve baskıcı uygulamaların […]

Daha fazla

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun Denetimi ve Kuvvetler Ayrılığı Meselesi (1)

  • On 11 Kasım 2014

Bilindiği gibi 2014 yılının Ekim ayının gündemi en çok meşgul eden konularından birisini Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) oluşturmuştur. Tartışmalar daha çok belirli görüşe sahip üyelerin HSYK’da çoğunluk oluşturduğu, bu yapılanmanın bertaraf edilmediği taktirde yargı bağımsızlığı ve insan hakları açısından telafisi güç sonuçlar doğuracağı, HSYK’nın üye kompozisyonunun belirlenmesinde ve anılan kurulun denetimi konusunda yeni […]

Daha fazla