Kişisel Blog

Zorunlu Din Dersleri ve İHAM Sorunu

  • On 2 Ekim 2014

İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi (İHAM) 16 Eylül 2014 tarihinde verdiği bir kararla zorunlu din dersleriyle İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’ne (İHAS) Ek.1 numaralı protokolün 2. maddesinde düzenlenen eğitim hakkını ihlal ettiği gerekçesiyle Türkiye’yi mahkûm etmiştir. Anılan karar 14 Türkiye vatandaşı tarafından 2011 yılında yaptıkları başvuru üzerine verilmiştir. (Kararın tamamı için bkz.: Mansur Yalçın and Others v. […]

Daha fazla

Genel Oyla Belirlenen Cumhurbaşkanının Meşruiyeti Sorunu (1)

  • On 15 Eylül 2014

Bilindiği gibi 31.05.2007 tarihinde 5678 sayılı Kanun’la yapılan anayasa değişikliği ile cumhurbaşkanının TBMM tarafından seçilmesi usulüne son verilerek genel oya dayalı seçimlerle belirmesi esası kabul edilmiştir. Anılan düzenlemeyi içeren anayasa değişikliği 21 Ekim 2007 tarihinde halkoyuna sunulmuş ve % 68, 95 gibi yüksek bir çoğunlukla kabul edilmiştir. 29 Ağustos 2007 tarihinde aynı zamanda cumhurbaşkanlığı seçimi […]

Daha fazla

Demokrasi Azınlığın Haklarını Korur; İsteklerini Değil

  • On 8 Kasım 2013

Demokrasi, eski Yunanca’daki demos (halk) ve kretein (ya da kratos-yönetmek ya da hükmetmek) kelimelerinin bileşiminden oluşmaktadır. Ne var ki, demos kelimesinin halk anlamının yanında “yoksullar” anlamı da bulunmaktadır. Türkçe’de demosun bu anlamına karşılık gelebilecek bir kelime olarak “avam” düşünülebilir. Sözgelimi Birleşik Krallık’ın demokratikleşmesi “avam”ın (commons) temsilcisi olan Avam Kamarası’nın yetki bakımından Kral ve aristokratların temsilcisi […]

Daha fazla

Hükûmet Sistemi Tartışmaları (3) ve ABD’deki Bütçe Krizi

  • On 31 Ekim 2013

Bilindiği gibi 2013 yılının Ekim ayı ABD’de oldukça sıcak tartışmalarla geçmişti. Anılan süreçte başta ABD olmak üzere neredeyse bütün dünyayı ilgilendiren ekonomik kriz tehlikesiyle karşı karşıya kalınmıştı. Tartışmalar ve kriz tehlikesi başkanlık hükûmeti sistemiyle doğrudan ilişkilidir. Gerçekten de ABD’deki anılan tartışmalar yasama organı (Senato ve Temsilciler Meclisi’nden oluşan Kongre) ile yürütme organı (Başkan) arasındaki özellikle […]

Daha fazla

“Müzakereci Demokrasi” ve “Gezi Meselesi”

  • On 2 Ağustos 2013

Hepimizin bildiği gibi 27 Mayıs 2013 tarihinde İstanbul-Taksim’deki Gezi Parkı’nın Asker Ocağı Caddesi’ne bakan duvarın 3 metrelik kısmının Taksim Yayalaştırma Projesi kapsamında yıkılması ve bazı ağaçların başka bir yere dikilmek üzere yerinden sökülmesi üzerine 40-50 kişilik bir grup tarafından protesto gösterileri başlatılmıştır. Daha sonraki günlerde protesto gösterileri hemen bütün ülkeye yayılmış ve yaklaşık 15 gün […]

Daha fazla

Hükûmet Sistemi Tartışmaları (2)

  • On 31 Mayıs 2013

“Hükûmet Sistemi Tartışmaları (1) ve “Biz Bize Benziyoruz” Meselesi” başlıklı önceki yazıda, hükûmet sistemleri hakkında genel bir bilgi verilerek, özellikle kuvvetler ayrılığına dayanan hükûmet sistemleri olan Başkanlık, Yarı Başkanlık ve Parlamenter hükûmet sistemlerinin temel ayırıcı nitelikleri belirtildi. Kuşkusuz bu üç hükûmet sistemi de demokratik niteliğine sahip sistemlerdir. Dolayısıyla sadece demokrasi ölçüt alınarak bu üç hükûmet […]

Daha fazla

Hükûmet Sistemi Tartışmaları (1) ve “Biz Bize Benziyoruz” Meselesi

  • On 30 Nisan 2013

Son yıllarda epeyce tartışılan ve önümüzdeki dönemde de yeni anayasa arayışları bağlamında daha yoğunluklu tartışmaların konusu olacağı şimdiden belli olan “hükûmet sistemi”, zannedildiğinden çok daha uzun süredir ülkemizde siyasetin ve kamuoyunun gündeminde yer almaktadır. Söz gelimi, Atatürk’ün “biz bize benziyoruz” sözünü bilmeyenimiz yoktur. Ancak bu sözün, cumhuriyetin ilanından önceki hükûmet sistemi tartışmaları bağlamında söylendiğini belki […]

Daha fazla