Publication Type: Bildiri

21 Ocak 2017 Tarihli Anayasa Değişikliği Bağlamında “Yargı Erki”

International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS 2017), 18.05.2017/22.05.2017, International University of Sarajevo, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, ICPESS 2017 Bildiri Özetleri Kitabı, Edt: Fatih YARDIMCIOĞLU, Hakkı BAĞCI ve Furkan BEŞEL, Beşköprü Yayınları, Sakarya, 2017, ISBN: 978-605-82738-2-5, s. 10
Ferhat USLU

21 Ocak 2017 Tarihli Anayasa Değişikliği Bağlamında “Olağanüstü Yönetim Usulleri

International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS 2017), 18.05.2017/22.05.2017, International University of Sarajevo, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, ICPESS 2017 Bildiri Özetleri Kitabı, Edt: Fatih YARDIMCIOĞLU, Hakkı BAĞCI ve Furkan BEŞEL, Beşköprü Yayınları, Sakarya, 2017, ISBN: 978-605-82738-2-5, s. 11
Ferhat USLU

1982 Anayasası Düzeninde Kanun Hükmünde Kararnameler ve 21 Ocak 2017 Tarihinde Kabul Edilen Anayasa Değişikliğinde Yer verilen Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri Üzerine

International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS 2017), 18.05.2017/22.05.2017, International University of Sarajevo, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, ICPESS 2017 Bildiri Özetleri Kitabı, Edt: Fatih YARDIMCIOĞLU, Hakkı BAĞCI ve Furkan BEŞEL, Beşköprü Yayınları, Sakarya, 2017, ISBN: 978-605-82738-2-5, s. 12
Ferhat USLU

21 Ocak 2017 Tarihli Anayasa Değişikliğiyle Getirilen Sistemde Yasama ve Yürütme Erkleri Arasındaki İlişkiler Üzerine

III. International Multidisciplinary Congress Eurasia (IMCOFE 2017), 27.04.2017/30.04.2017, Universitat Autònoma de Barcelona, The Casa de Convalescència, Barcelona, Spain, Abstract Book, 2017, ISBN: 978-9944-0637-4-6, s. 144
Ferhat USLU

21 Ocak 2017 Tarihli Anayasa Değişikliği Bağlamında Cumhurbaşkanının “Seçimlerin Yenilenmesine Karar Verme Yetkisi” Üzerine

III. International Multidisciplinary Congress Eurasia (IMCOFE 2017), 27.04.2017/30.04.2017, Universitat Autònoma de Barcelona, The Casa de Convalescència, Barcelona, Spain, Abstract Book, 2017, ISBN: 978-9944-0637-4-6, s. 145 ve 146
Ferhat USLU

21 Ocak 2017 Tarihli Anayasa Değişikliğiyle Kabul Edilen Sistemdeki Cumhurbaşkanının Konumu

2nd International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences (IBAD 2017), 20.04.2017/23.04.2017, Radisson Blu Conference & Airport Hotel, İstanbul, Türkiye, Book of Abstracts, Edt: Hayrullah KAHYA, İstanbul, 2017, ISBN: 978-605-9496-35-3, s. 123
Ferhat USLU

1982 Anayasası Düzeninde “Askeri Yargı” ve 21 Ocak 2017 Tarihli Anayasa Değişikliğiyle Kabul Edilen Sistem Üzerine

2nd International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences (IBAD 2017), 20.04.2017/23.04.2017, Radisson Blu Conference & Airport Hotel, İstanbul, Türkiye, Book of Abstracts, Edt: Hayrullah KAHYA, İstanbul, 2017, ISBN: 978-605-9496-35-3, s. 124
Ferhat USLU

6723 Sayılı Kanun’un Kimi Düzenlemelerinin Hukuk Devleti İlkesi Açısından Değerlendirilmesi

International Conference on Social Sciences&Education Research (ICSSER) 2016, 04.11.2016/06.11.2016, İstanbul, Türkiye, The Book of ICSSER Abstracts, Edt: Mahmut DEMİR ve Şirvan Şen DEMİR, 2016, ISBN: 978-605-83063-0-1, s. 62
Ferhat USLU

2010 ve 2011 Yıllarında Yapılan Anayasa Yargısıyla İlgili Reformların Türkiye Anayasa Mahkemesi’nin Kimi İçtihatları Üzerindeki Etkileri

International Academic Researches Congress (INES) 2016, 03.11.2016/05.11.2016, Antalya, Türkiye, INES Abstract Book, s. 110
Ferhat USLU

Türkiye’nin Hükûmet Sistemi Üzerine

International Conference of Strategic Research in Social Science and Education’da (ICoSReSSE-2016) Sunulan Tebliğ, 14.10.2016/16.10.2016, Sirene Belek Hotel, Antalya, Türkiye, Abstracts Book, Edt: Gürkan KALKAN, 2016, s. 102
Ferhat USLU