Publication Type: Ulusal Bildiri

Kore ve Türkiye’de Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru

Kore-Türkiye Ortak Sempozyumu’nda Sunulan Tebliğ, 13.05.2015, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Ankara, Türkiye.
Ferhat USLU

Temel Hak ve Özgürlüklerin Sınırlandırılması Rejimi

Sakarya Valiliği Tarafından Düzenlenen 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü Paneli’nde Sunulan Tebliğ, 10.12.2014, Sakarya Üniversitesi, Sakarya, Türkiye
Ferhat USLU