Publication Type: Uluslararası Bildiri

Anayasa Mahkemesi’nin Bazı Konulardaki İçtihatlarının Türk Siyasetine Etkileri

The 2016 International Conference On Humanities And Cultural Studies (ICHACS), 06.11.2016/10.11.2016, Prague, Czech Republic, Abstracts, 2016, s. 8
Ferhat USLU