1876 Kanun-i Esasi’de Temel Hak ve Özgürlüklere İlişkin 1909 Değişikleri ve Bu Değişikliklerin Değerlendirilmesi

Yıl
2016
Tür
Yazar
Ferhat USLU, Ali ÖZDEMİR
Künye
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, ISSN: 2147-3293, Sayı: 12, Temmuz 2016, ss: 9-28