Anayasa Hukuku ve İnsan Hakları Hukuku Mevzuatı

Yıl
2017
Tür
Yazar
Ferhat Uslu, Mehmet Akgül
Künye
Yenilenmiş 2. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, Ekim 2017, ISBN: 978-605-300-286-4, Sayfa Sayısı: XIV + 1.234
Bağlantı
https://goo.gl/X6tcNR

Anayasa Hukuku Genel Esaslar,

Türk Anayasa Hukuku,

İnsan Hakları Hukuku,

Anayasa Yargısı,

(AYM ve İHAM’a) Bireysel Başvuru,

Siyasi Partiler Hukuku Dersleri İçin.

İlk basısı Kasım 2016 tarihinde yapılan “Anayasa Hukuku ve İnsan Hakları Hukuku Mevzuatı” adlı kitabın, kısa sürede tükenmesi üzerine ikinci basısının yapılması gerekmiştir. Anılan kitap üniversitelerde okutulan Anayasa Hukuku Genel Esaslar, Türk Anayasa Hukuku, İnsan Hakları Hukuku, Anayasa Yargısı, Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru dersleri için yardımcı mevzuat ders kitabı olarak hazırlanmıştır. Kitabın ikinci basısında ilk basısında olduğu gibi Osmanlı-Türk Anayasalarına, ilgili kanunlara ve Türkiye’nin taraf olduğu kimi insan hakları sözleşmelerine yer verilmiştir. Ne var ki, kitabın ilk basısında yer verilen 15 Temmuz 2016 Türkiye’yi İşgal Teşebbüsü sonrası çıkarılan olağanüstü hal kanun hükmünde kararnameleri yeni basıdan çıkarılmış; bunların yerine konuyla ilgili yeni kanun ve anayasal belgelere kitapda yer verilmiştir. Kitabın lisans-önlisans öğrencileri için yararlı olacağı gibi, hâkim, savcı, üniversite mensupları ve diğer hukukçu meslektaşlara da yararlı olacağı düşünülmektedir.