Yayınlar

Kitaplar Makaleler Bildiriler Diğer

Spor Hukuku Dersleri

Adalet Yayınevi, Ankara, Şubat 2016, ISBN: 978-605-146-827-3, Sayfa Sayısı: XXI + 432
Ferhat Uslu
Yayıncı web sitesi

Türk Anayasa Hukuku Dersleri

Adalet Yayınevi, Ankara, Şubat 2016, ISBN: 978-605-146-819-8, Sayfa Sayısı: XX + 399
Ferhat Uslu
Yayıncı web sitesi

1982 Anayasası’na Göre Türk Anayasa Hukuku Ders Notları

Yenilenmiş ve Güncellenmiş 2. Basım, Adalet Yayınevi, Ankara, Şubat 2016, ISBN: 978-605-146-826-6, Sayfa Sayısı: XIX + 345.
Ferhat Uslu
Yayıncı web sitesi

Anayasa Mahkemesi’nin 2015 Yılı Kararlarından Seçmeler (4 Cilt)

Adalet Yayınevi, Ankara, Şubat 2016, ISBN: 978-605-146-816-7, Sayfa Sayısı: XXXVIII + 1950.
Ferhat Uslu
Yayıncı web sitesi

Bütün Konularıyla Anayasa Yargısı Dersleri

Adalet Yayınevi, Ankara, Eylül 2015, ISBN: 978-605-146-700-9, Sayfa Sayısı: XVI + 495.
Ferhat Uslu
Yayıncı web sitesi

Anayasa Yargısının Sınırları Sorunu

Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 2. Basım, Adalet Yayınevi, Ankara, Nisan 2015, ISBN: 978-605-146-597-5, Sayfa Sayısı: XVII + 456.
Ferhat Uslu
Yayıncı web sitesi

Ceza Yargılaması Hukukunda Koruma Önlemi Olarak “Konutta Arama”

İstanbul Barosu Dergisi, ISSN: 1304-737X, Ceza Özel Sayısı: 1, Ocak 2007, ss. 47-61
Ferhat Uslu

21 Ocak 2017 Tarihli Anayasa Değişikliği Bağlamında “Yargı Erki”

International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS 2017), 18.05.2017/22.05.2017, International University of Sarajevo, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, ICPESS 2017 Bildiri Özetleri Kitabı, Edt: Fatih YARDIMCIOĞLU, Hakkı BAĞCI ve Furkan BEŞEL, Beşköprü Yayınları, Sakarya, 2017, ISBN: 978-605-82738-2-5, s. 10
Ferhat USLU

21 Ocak 2017 Tarihli Anayasa Değişikliği Bağlamında “Olağanüstü Yönetim Usulleri

International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS 2017), 18.05.2017/22.05.2017, International University of Sarajevo, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, ICPESS 2017 Bildiri Özetleri Kitabı, Edt: Fatih YARDIMCIOĞLU, Hakkı BAĞCI ve Furkan BEŞEL, Beşköprü Yayınları, Sakarya, 2017, ISBN: 978-605-82738-2-5, s. 11
Ferhat USLU