Yayınlar

Kitaplar Makaleler Bildiriler Diğer

Ceza Muhakemesinde Kanun Yolları Denetimi ve Kimi Anayasaya Aykırılık Sorunları

Legal Hukuk Dergisi, ISSN: 1303-9210, Cilt: 15, Sayı: 180, Aralık 2017
Ferhat USLU, Mehmet AKGÜL, Oğuzcan KUTKAN

Anayasalarda Etkili Olan Temel Düşünce Sistemleri ya da İdeolojiler

Legal Hukuk Dergisi, ISSN: 1303-9210, Cilt: 15, Sayı: 179, Kasım 2017, ss. 5397-5421
Ferhat USLU, Mehmet AKGÜL

Torba Kanun Uygulamaları Üzerine Bir Eleştiri

Legal Hukuk Dergisi, ISSN: 1303-9210, Cilt: 15, Sayı: 178, Ekim 2017, ss. 4907-4929
Ferhat USLU, Firdes YÜZBAŞI

Türkiye Modeli Başkanlık Hükûmeti Sistemi” ya da “Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi” Gerçek Bir Başkanlık Hükûmeti Sistemi midir?”,

Legal Hukuk Dergisi, ISSN: 1303-9210, Cilt: 15, Sayı: 177, Eylül 2017, ss. 4317-4346
Ferhat USLU, Firdes YÜZBAŞI

Kabahatler Hukukunda Tüzel Kişilerin Sorumluluğu

Prof. Dr. Şeref ERTAŞ’a Armağan, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Özel Sayı, Cilt: 19, 2017
Ferhat USLU, Oğuzcan KUTKAN

Yaşama Hakkı Bağlamında Denizlerde “Geri Gönderilmeme (Non-Refoulement) İlkesi

Ombudsman Akademik Dergisi, ISSN: 2148-256X, Yıl: 3, Sayı: 6, Ocak-Haziran 2017, ss. 49-78
Ferhat USLU, Ali ÖZDEMİR

Türk Hukukunda Meclis Araştırması

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, ISSN: 2147-3293, Sayı: 12, Temmuz 2016, ss: 29-67
Ferhat USLU

1876 Kanun-i Esasi’de Temel Hak ve Özgürlüklere İlişkin 1909 Değişikleri ve Bu Değişikliklerin Değerlendirilmesi

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, ISSN: 2147-3293, Sayı: 12, Temmuz 2016, ss: 9-28
Ferhat USLU, Ali ÖZDEMİR

Türkiye’de Anayasa Yargısının Kabul Edilişine İlişkin İki Teori

Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, ISSN: 2147-768X, Cilt: 2, Sayı: 1, Temmuz 2014, ss. 49-92
Ferhat Uslu

Anayasa Yargısının Meşruluğu

Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, ISSN: 1309-6826, Yıl: 4, Sayı: 15, Ekim 2013, ss. 215-245
Ferhat Uslu