Yayınlar

Kitaplar Makaleler Bildiriler Diğer

İlk Anayasamız Kanun-u Esasi

Çehre Dergisi, S. 1, Y. 1, Şubat 2015, s. 23-26
Ferhat USLU

Çağdaş Ceza Adaleti İçinde Mağdur

Ankara Barosu Dergisi, ISSN: 1300-9885, Yıl: 72, Sayı: 2013/4, Ekim-Kasım-Aralık 2013, ss. 241-260
Ferhat USLU

Anayasa Yargısının Meşruluğuna Bir İtiraz Olarak “Egemenlik”

Türkiye Barolar Birliği Dergisi, ISSN: 1304-2408, Yıl: 26, Sayı: 109, Kasım-Aralık 2013, ss. 177-202
Ferhat Uslu

Anayasa Mahkemesi’nin Bazı Konulardaki İçtihatlarının Türk Siyasetine Etkileri

The 2016 International Conference On Humanities And Cultural Studies (ICHACS), 06.11.2016/10.11.2016, Prague, Czech Republic, Abstracts, 2016, s. 8
Ferhat USLU

Anayasa Yargısının İşlevleri

Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Doğan Soyaslan Armağanı Özel Sayısı, ISSN: 1306-3839, Cilt: VIII, Sayı: 2, Aralık 2013, ss. 543-580
Ferhat Uslu

Türk Anayasa Hukukunun Güncel Sorunları

Beşköprü Yayınları, Sakarya, Eylül 2017, ISBN: 978-605-82738-9-4, Sayfa Sayısı: V + 161.
Editör: Ferhat USLU
Yayıncı web sitesi