Türk Spor Hukuku Mevzuatı, Cilt: II, Türk Futbol Hukuku Mevzuatı

Yıl
2016
Tür
Yazar
Ferhat Uslu, Mehmet Akgül
Künye
Adalet Yayınevi, Ankara, Temmuz 2016, ISBN: 978-605-146-969-0, Sayfa Sayısı: IX + 645
Bağlantı
https://goo.gl/7SvAG7

“Türk Spor Hukuku Mevzuatı” adlı kitap, üniversitelerde okutulan -Spor Hukuku- adlı ders için yardımcı mevzuat ders kitabı olarak hazırlanmıştır. Mevzuat kitabı iki ciltten oluşacak şekilde düzenlenmiştir. Kitabın birinci cildinde bütün spor dallarını ilgilendiren kanun, kanun hükmünde kararname, yönetmelik, yönerge, genelge ve talimatlara yer verilmişken; ikinci ciltte sadece futbol sporunu ilgilendiren mevzuat bilgilerine yer verilmiştir. Mevzuat kitabının, daha önce hazırlanıp Şubat 2016’da basım işlemi gerçekleşen “Spor Hukuku Dersleri” adlı ders kitabıyla birlikte lisans-önlisans öğrencileri için yararlı olduğu kadar, Spor Hukukuna ilgi duyan araştırmacılar, herhangi bir spor dalıyla ilişkili olanlar ve avukat-hâkim meslektaşlara da yararlı olacağı düşünülmektedir.