Yaşama Hakkı Bağlamında Denizlerde “Geri Gönderilmeme (Non-Refoulement) İlkesi

Yıl
2017
Tür
Yazar
Ferhat USLU, Ali ÖZDEMİR
Künye
Ombudsman Akademik Dergisi, ISSN: 2148-256X, Yıl: 3, Sayı: 6, Ocak-Haziran 2017, ss. 49-78