Aylar: Ekim 2016

676 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Üniversite Rektöklerinin Belirlenmesi Usulü

  • On 29 Ekim 2016

3 Ekim 2016 tarih ve 676 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 29 Ekim 2016 tarihli R.G.’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan KHK ile 8.11.1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 13 üncü maddesinin (a) fıkrası değiştirilmiştir. Bu değişiklikle de devlet üniversitelerinin rektörlerinin belirlenmesi usulünde değişikliği gidilmiştir. 2547 sayılı Kanunun 13 […]

Daha fazla