Kişisel Blog

Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu

  • On 8 Ekim 2017

Bilindiği gibi ülkemiz 15 Temmuz 2016 tarihinde çok ciddi bir askeri müdahale teşebbüsü ile karşı karşıya gelmiştir. Esasında bu teşebbüsün “askeri müdahale” olarak nitelendirilmesi yanlış ve yanıltıcı olabilir. Anılan teşebbüs, cumhuriyet tarihinin en büyük kalkışması ve bir “Türkiye’yi İşgal Teşebbüsü” niteliğindeydi. Neyse ki milletimizin ve devletimizin yetkili kurumlarının elbirliğiyle bu işgal teşebbüsü atlatıldı ve ülkemizin […]

Daha fazla

Türkiye İçin Hükûmet Sistemi Arayışları

  • On 7 Aralık 2016

Bilindiği gibi ülkemizde özellikle 1 Kasım 2015 tarihli milletvekili genel seçimlerinden sonraki süreçte yoğunluklu olarak hükûmet sistemi tartışmaları yapılmaktadır. Esasında ülkemiz açısından hükûmet sistemi tartışmaları, yüz seneden daha uzun bir süredir söz konusudur. Gerçekten de 1876 Kânûn-i Esâsî’nin Devlet Başkanı Padişah II. Abdülhamit tarafından bir fermanla kabul edilmesinden hemen sonra yasama ile yürütme arasındaki ilişkiler […]

Daha fazla

Sakarya Üniversitesinde Başkanlık Hükûmeti Sistemi Konuşuldu

  • On 6 Aralık 2016

SAÜ Hukuk Fakültesi Sabahattin Zaim Konferans Salonu’nda gerçekleşen etkinliğe Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamza Al ve Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Ferhat Uslu konuşmacı olarak katıldı. Konferansta “Başkanlık Sistemi” hukuki ve siyasi yanlarıyla ele alındı. http://www.milliyet.com.tr/sau-de-baskanlik-sistemi-konusuldu-sakarya-yerelhaber-1697046/ http://haber.sakarya.edu.tr/baskanlik-sistemi-konusuldu-h50610.html  

Daha fazla

676 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Üniversite Rektöklerinin Belirlenmesi Usulü

  • On 29 Ekim 2016

3 Ekim 2016 tarih ve 676 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 29 Ekim 2016 tarihli R.G.’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan KHK ile 8.11.1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 13 üncü maddesinin (a) fıkrası değiştirilmiştir. Bu değişiklikle de devlet üniversitelerinin rektörlerinin belirlenmesi usulünde değişikliği gidilmiştir. 2547 sayılı Kanunun 13 […]

Daha fazla

Geçici Bakanlar Kurulu ya da Seçim Hükûmeti

  • On 31 Ağustos 2015

Bilindiği gibi, TBMM Başkanlık Divanının oluştuğu tarih olan 9 Temmuz 2015’ten itibaren yapılan koalisyon görüşmeleri başarısızlıkla sonuçlanmış ve anılan tarihten 45 gün geçmiş olmasına rağmen 23 Ağustos 2015 tarihi itibariyle herhangi bir hükûmet (tek başına, koalisyon, azınlık) kurulamamıştır. Bunun üzerin Cumhurbaşkanı anayasadan kaynaklanan yetkisini kullanarak 24 Ağustos 2015 tarihli ve 29455 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de […]

Daha fazla

Cumhurbaşkanının Seçimlerin Yenilenmesine Karar Verme Yetkisi Üzerine (2)

  • On 27 Ağustos 2015

“Cumhurbaşkanının Seçimlerin Yenilenmesine Karar Verme Yetkisi Üzerine (1)” (http://webunya.com/cumhurbaskaninin-secimlerin-yenilenmesine-karar-verme-yetkisi-uzerine-1) başlıklı önceki yazımda 1982 Anayasası’na göre Cumhurbaşkanının hangi hallerde seçimlerin yenilenmesine karar verebileceği ve bu yetkinin kullanılma şartları hakkında bilgi vermiştim. Ayrıca Cumhurbaşkanının seçimlerin yenilenmesine ilişkin yetkisinin anayasadan kaynaklandığını ve bu yetkinin kullanılması konusunda Cumhurbaşkanına takdir yetkisi verilmiş olmasına vurgu yapmıştım. Yine Cumhurbaşkanının anayasada belirtilen şartlar […]

Daha fazla

Cumhurbaşkanının Seçimlerin Yenilenmesine Karar Verme Yetkisi Üzerine (1)

  • On 25 Ağustos 2015

1982 Anayasası’na Göre Hükûmetin Kurulması Süreci ve Hükûmet Senaryoları” (http://webunya.com/1982-anayasasina-gore-hukumetin-kurulmasi-sureci-ve-hukumet-senaryolari) başlıklı önceki yazımda da ifade ettiğim gibi, 7 Haziran 2015 tarihinde yapılan Milletvekili Genel Seçimleri’nin resmi ve kesin sonuçları 18 Haziran 2015 tarihinde Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanmış ve TBMM’de 4 siyasi parti temsil edilmeye hak kazanmıştır. Ne var ki, bu seçimlerde hiçbir siyasi parti […]

Daha fazla

1982 Anayasası’na Göre Hükûmetin Kurulması Süreci ve Hükûmet Senaryoları

  • On 1 Temmuz 2015

Bilindiği gibi 7 Haziran 2015 tarihinde yapılan Milletvekili Genel Seçimlerinin resmi ve kesin sonuçları 18 Haziran 2015 tarihinde Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanmıştır. Buna göre TBMM’de 4 siyasi parti temsil edilmeye hak kazanmıştır. Bu partilerin isimleri, aldıkları oy oranları ve çıkardıkları milletvekili sayıları şöyledir.  Siyasi Partiler Genel Başkan Oy Oranı Milletvekili Sayısı Adalet ve Kalkınma […]

Daha fazla

Süleyman Demirel’den Kalanlar

  • On 17 Haziran 2015

Türk siyasi hayatının en renkli kişiliklerinden Süleyman Demirel’i 17.06.2015 tarihinde kaybettik. İşte kısa hayat hikâyesi ve özlü sözleri… 1 Kasım 1924’de Isparta’nın Atabey ilçesine bağlı İslamköy’de doğdu. İlköğrenimini İslamköy, ortaokul ve liseyi Isparta ve Afyon’da bitirdi. 1948’de babası Hacı Yayha Demirel’in yeğeninin kızı Nazmiye Demirel’le evlendi. Şubat 1949’da İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’ni bitirdi. Aynı […]

Daha fazla

7 Haziran 2015 Seçim Sonuçları Üzerine ve Hükûmet Senaryoları

  • On 9 Haziran 2015

7 Haziran 2015 Genel Seçimleri ile ilgili olarak seçimden önce, 28 Ocak 2015 tarihli “İçimizdeki Yunanistanlılar” başlıklı, (http://webunya.com/icimizdeki-yunanistanlilar), 16 Mayıs 2015 tarihli “7 Haziran 2015 Genel Seçimleri Üzerine (1)” başlıklı, (http://webunya.com/7-haziran-2015-genel-secimleri-uzerine) ve 26 Mayıs 2015 tarihli “7 Haziran 2015 Genel Seçimleri Üzerine (2)” başlıklı, (http://webunya.com/7-haziran-2015-genel-secimleri-uzerine-2), 6 Haziran 2015 tarihli “7 Haziran 2015 Genel Seçimleri Üzerine (3)” başlıklı, […]

Daha fazla